Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0172

Neuvoston asetus (EY) N:o 172/2005, annettu 18 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 28 päivän helmikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

OJ L 29, 2.2.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 77–78 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/172/oj

2.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 172/2005,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 28 päivän helmikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisen Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen (2) mukaisesti sopimuspuolet aloittavat ennen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä neuvottelut määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjan sisällön seuraavaksi kaudeksi ja tarvittaessa liitteeseen tehtävät muutokset tai lisäykset.

(2)

Sopimuspuolet päättivät jatkaa kirjeenvaihtona tehtävällä sopimuksella nykyisen, neuvoston asetuksella (EY) N:o 1439/2001 (3) hyväksytyn pöytäkirjan voimassaoloaikaa 28 päivästä helmikuuta 2004 ja 31 päivään joulukuuta 2004, kunnes pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

(3)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämän pöytäkirjan voimassaoloajan jatkaminen.

(4)

Olisi vahvistettava jatketun pöytäkirjan kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet jäsenvaltioittain,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 28 päivän helmikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä (4).

2 artikla

Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja

:

18 alusta

Ranska

:

21 alusta

Italia

:

1 alus;

b)

pintasiima-alukset:

Espanja

:

20 alusta

Portugali

:

5 alusta.

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat tämän pöytäkirjan nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Komorien kalastusvyöhykkeellä pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (5) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2005.

Euroopan neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER


(1)  Lausunto annettu 16. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 137, 2.6.1988, s. 19.

(3)  EYVL L 193, 17.7.2001, s. 1.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 22.

(5)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


Top