EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kohti vähähiilistä taloutta vuonna 2050

Kohti vähähiilistä taloutta vuonna 2050

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2011) 112 lopull.) — Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Tiedonannossa esitetään vuoteen 2050 asti ulottuva etenemissuunnitelma eri tavoista, joilla EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite voidaan saavuttaa.
 • Se sisältää välitavoitteita, joiden avulla voidaan osoittaa, kuinka EU edistyy vähähiilisen talouden luomisessa.
 • Siinä määritetään politiikan haasteet, investointitarpeet ja se, mikä merkitys eri aloilla tulisi olla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Komission analyysin mukaan kustannustehokkain tapa saavuttaa kokonaistavoite on vähentää EU:n omia päästöjä vuoden 1990 tasosta 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.

Kaikkien alojen on edistettävä siirtymistä vähähiiliseen talouteen, ja vuoden 2050 etenemissuunnitelmassa määritetään eri alojen osuudet.

 • Sähköntuotannossa hiilidioksidipäästöt voidaan poistaa lähes kokonaan vuoteen 2050 mennessä, erityisesti tuottamalla sähköä uusiutuvista energialähteistä käyttämällä olemassa olevia ja vielä edistyneempiä teknologioita.
 • Kuljetusala voisi vähentää päästöjä yli 60 prosenttia kehittymällä aiempaa kestävämmäksi ajoneuvojen paremman tehokkuuden, sähköajoneuvojen ja puhtaamman energian avulla.
 • Rakennusten nykyisiä päästöjä voidaan vähentää noin 90 prosenttia parantamalla rakennusten energiatehokkuutta.
 • Teollisuus voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yli 80 prosenttia aiempaa tehokkaampien prosessien, energiatehokkuuden, kierrätyksen ja uusien teknologioiden avulla.
 • Maatalous, vaikka sen ennustetaan vuoteen 2050 mennessä edustavan kolmasosaa EU:n kokonaispäästöistä, voi vähentää päästöjään 42–49 prosenttia hyödyntämällä erilaisia uusia menetelmiä, kuten edistämällä vähemmän lihaa sisältävää terveellisempää ruokavaliota.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii suuria julkisia ja yksityisiä investointeja seuraavien neljän vuosikymmenen aikana. Tiedonannossa arvioidaan, että vuosittainen lisäinvestointi koko EU:ssa voi olla 270 miljardia euroa eli 1,5 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.

Mahdolliset edut ilmastonmuutoksen torjumisen ja resurssien aiempaa tehokkaamman käytön lisäksi ovat kuitenkin valtavia. Toimenpidepaketilla voitaisiin

 • pienentää EU:n vuosittaisia keskimääräisiä energiakustannuksia 175–320 miljardia euroa
 • vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista
 • edistää Euroopan talouden rakennemuutosta luomalla satoja tuhansia työpaikkoja
 • parantaa ilmanlaatua ja siten edistää unionin kansalaisten terveyttä.

TAUSTAA

Jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pidettyä alle 2oC:n — kansainvälisesti sovittu tavoite ilmaston lämpenemisen katastrofaalisten seurausten torjumiseksi — EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050. (KOM(2011) 112 lopull., 8.3.2011)

Viimeisin päivitys: 03.08.2016

Top