Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:032:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 32, 6. helmikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 32

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
6. helmikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/171, annettu 19 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavaa kynnysarvoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/172, annettu 28 päivänä marraskuuta 2017, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta ( 1 )

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/173, annettu 29 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen yhdistetyn nimikkeistön koodien saattamiseksi ajan tasalle

12

 

*

Komission asetus (EU) 2018/174, annettu 2 päivänä helmikuuta 2018, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta, kotitalouden kokoonpanoa ja tulojen kehitystä koskevien vuoden 2019 toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta ( 1 )

35

 

*

Komission asetus (EU) 2018/175, annettu 2 päivänä helmikuuta 2018, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen II muuttamisesta

48

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/176, annettu 29 päivänä tammikuuta 2018, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen

50

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2018/177, annettu 2 päivänä helmikuuta 2018, toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1938 13 artiklan mukaisen yhteisvastuumekanismin soveltamista koskeviin jäsenvaltioiden välisiin teknisiin, oikeudellisiin ja rahoitukseen liittyviin järjestelyihin sisällytettävistä seikoista

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top