Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:308:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 308, 16. marraskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 308

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
16. marraskuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/1995, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1996, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1997, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta maaseudun kehittämisohjelmien muuttamisen ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista tukevien toimien seurannan osalta sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1998, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU nojalla hyväksytyn sitoumuksen peruuttamisesta viiden vientiä harjoittavan tuottajan osalta

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1999, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/2000, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta

20

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2001, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, unionin osallistumisesta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvonnan alaisen matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja turvalliseen hallinnointiin joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa

22

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2002, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E, komission päätöksen 2010/470/EU liitteen III ja komission päätöksen 2010/472/EU liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten ja näiden eläinten siemennesteen kaupasta ja tuonnista unioniin tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskeviin sääntöihin liittyen (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Komission päätös (EU) 2016/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2016, päätösten 2009/300/EY, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloajan pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2004, annettu 14 päivänä marraskuuta 2016, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L.- sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran osalta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/780/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top