Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 127, 22. toukokuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 127

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
22. toukokuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/791, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/792, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Maçã de Alcobaça (SMM))

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/793, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Agnello di Sardegna (SMM))

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/794, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Chevrotin (SAN))

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/795, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Pont-l'Évêque (SAN))

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/796, annettu 21 päivänä toukokuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Yhdysvaltoja koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua kyseisessä maassa ilmenneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan uusien taudinpurkausten yhteydessä ( 1 )

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/797, annettu 21 päivänä toukokuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/798, annettu 11 päivänä toukokuuta 2015, luvan antamisesta Euroopan komissiolle neuvotella Euroopan unionin puolesta otsonikerroksen suojelua koskevaan Wienin yleissopimukseen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehtyyn Montrealin pöytäkirjaan tehtävistä muutoksista

19

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/799, annettu 18 päivänä toukokuuta 2015, jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksen osapuoleksi ( 1 )

20

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/800, annettu 21 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan unionin yhdennetystä rajavalvonnan avustusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) annetun päätöksen 2013/233/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

22

 

*

Komission päätös (EU) 2015/801, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta vähittäiskaupan alalla (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan unionin lisätalousarvion nro 7 varainhoitovuodeksi 2014 lopullinen hyväksyminen (EU, Euratom) 2015/371 ( EUVL L 73, 17.3.2015 )

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top