Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:163:TOC

 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.163.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
23. kesäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/361/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, puitteiden luomista Serbian tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välinen sopimus puitteiden luomisesta Serbian tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 602/2011, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 603/2011, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 604/2011, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 605/2011, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, Saksan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä NAFO 3M -alueella

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 606/2011, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, Saksan lipun alla purjehtivien alusten punasimpunkalastuksen kieltämisestä NAFO 3LN -alueella

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2011, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 608/2011, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä kesäkuussa 2011 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 609/2011, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2011, sokerialan tuotteiden tuontitodistusten jättämisen keskeyttämisen peruuttamisesta eräissä tariffikiintiöissä

22

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 610/2011, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 431/2008 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

23

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/362/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, yritykselle Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) myönnetyn yhteisyrityksen oikeudellisen aseman jatkamisesta

24

 

 

2011/363/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

26

 

 

2011/364/EU

 

*

Komission päätös, annettu 15 päivänä syyskuuta 2010, valtiontuesta C 26/09 (ex N 289/09), jonka Latvia aikoo myöntää AS Parex bankan rakenneuudistukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 6202)  (1)

28

 

 

2011/365/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, päätöksen 2006/197/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muuntogeenisestä maissilinjasta 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) valmistetun olemassa olevan rehun markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4159)  (1)

52

 

 

2011/366/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, muuntogeenistä maissia MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4164)  (1)

55

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top