Help Print this page 

Document L:2008:078:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 78, 19. maaliskuuta 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 19/03/2008
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 78

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
19. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 215/2008, annettu 18 päivänä helmikuuta 2008, kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta

1

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/215/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuuta 2008, Euroopan kehitysrahaston komitean työjärjestyksen hyväksymisestä

35

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top