EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 289

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
7. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1297/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1298/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 900/2007 muuttamisesta kolmansien maiden ja yhteisön tullialueen ulkopuolisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden erottamiseksi toisistaan

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1299/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla (Kodifioitu toisinto)

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1300/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1301/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, Puolan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla I ja II b

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/714/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, alueiden komitean italialaisen jäsenen ja italialaisen varajäsenen nimeämisestä

12

 

 

2007/715/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

13

 

 

Komissio

 

 

2007/716/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 säädettyjä rakenteellisia vaatimuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä tietyissä liha- ja maitoalan laitoksissa Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5238)  (1)

14

 

 

2007/717/EY

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2007, sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmän perustamisesta

38

 

 

2007/718/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2007, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5452)  (1)

45

 

 

2007/719/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2007, määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2007/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5293)

59

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top