EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:021:TOC

 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 21

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
25. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 108/2005, annettu 24 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 109/2005, annettu 24 päivänä tammikuuta 2005, jäsenvaltioiden talousalueen määritelmästä markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 110/2005, annettu 24 päivänä tammikuuta 2005, jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2003 toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

5

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Euroopan parlamentti

 

*

2005/46/EY, Euratom:
Euroopan parlamentin päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan oikeusasiamiehen nimittämisestä

8

 

 

Neuvosto

 

*

2005/47/EY:
Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen ja Euroopan naapuruuspolitiikan huomioon ottamiseksi

9

 

*

2005/48/EY:
Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investointipankille Venäjän, Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän tietyille hankkeille myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta

11

 

*

2005/49/EY, Euratom:
Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä tammikuuta 2005, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komitean toimintasäännöistä

13

 

 

Komissio

 

*

2005/50/EY:
Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 2005, 24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 34)
 ( 1 )

15

 

*

2005/51/EY:
Komission päätös, tehty 21 päivänä tammikuuta 2005, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää tilapäisiä poikkeuksia tiettyihin neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiin torjunta-aineiden tai pysyvien orgaanisten yhdisteiden saastuttaman maa-aineksen dekontaminaatiotarkoituksiin tapahtuvan maahantuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 92)

21

 

 

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

 

*

2005/52/EY, Euratom:
Euroopan lääkeviraston (EMEA) toinen lisätalousarvio vuodelle 2004

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top