EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:195:TOC

 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 195

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
2. kesäkuu 2004


Sisältö

 

Oikaisuja

Sivu

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 845/2004/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (Media-koulutus) (2001–2005) tehdyn päätöksen N:o 163/2001/EY muuttamisesta ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

1

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 846/2004/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus – Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001–2005) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/821/EY muuttamisesta ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

2

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 847/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

3

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 848/2004/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

7

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

12

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

16

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 2004/74/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisuuden osalta soveltaa väliaikaisia verovapautuksia tai veronalennuksia energiatuotteisiin ja sähköön ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

26

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 2004/75/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Kyproksen mahdollisuutta soveltaa väliaikaisia verovapautuksia tai veronalennuksia energiatuotteisiin ja sähköön ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

31

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 2004/76/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta koskien tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa siirtymäkausia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavan yhteisen verotusjärjestelmän osalta ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

33

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2004/465/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontaohjelmille ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

36

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2004/466/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen käsikirjan muuttamisesta määräyksen sisällyttämiseksi aikuisen kanssa matkustavia alaikäisiä koskevista kohdennetuista rajatarkastuksista ( EUVL L 157, 30.4.2004 )

44

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top