Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:162:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 162, 01. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 162
46. vuosikerta
1. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1151/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/1999/EY muuttamisesta 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1153/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
Komission asetus (EY) N:o 1154/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1032/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1155/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1034/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1156/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 15
*Komission asetus (EY) N:o 1157/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1158/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004 24
*Komission asetus (EY) N:o 1159/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 1160/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, Bulgarian, Tšekin, Slovakian, Romanian, Puolan ja Unkarin Eurooppa-sopimusten mukaisesti määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1898/97 muuttamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1161/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 1162/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 44
Komission asetus (EY) N:o 1163/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 1164/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 1165/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 1166/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta 57
Komission asetus (EY) N:o 1167/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 1168/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 1169/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 64
Komission asetus (EY) N:o 1170/2003, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 65
Komission asetus (EY) N:o 1171/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 66
Komission asetus (EY) N:o 1172/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 69

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/483/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2003, siirtymäkauden toimenpiteistä suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten siirtojen valvontaa varten (1) 72
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/484/CFSP
*Neuvoston Päätös2003/484/YUTP, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2003, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2003/280/YUTP täytäntöönpanosta 77
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top