EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:086:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 86, 03. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 86
46. vuosikerta
3. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 601/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 602/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, maaliskuussa 2003 jätettyjen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 3
Komission asetus (EY) N:o 603/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 4
*Komission asetus (EY) N:o 604/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, eräiden interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan määräaikaisista myynneistä tarjouskilpailumenettelyillä 7
*Komission asetus (EY) N:o 605/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 851/2002 muuttamisesta todistusmallin osalta 13
*Komission asetus (EY) N:o 606/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, Israelissa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä 15
*Komission asetus (EY) N:o 607/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 ja asetuksen (EC) No 2497/2001 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1832/2002 huomioon ottamiseksi 18
*Komission asetus (EY) N:o 608/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta koskien tiettyjen yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden määriä 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/231/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan yhteisön liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (Kioton yleissopimus) muuttavaan pöytäkirjaan 21
2003/232/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 46
2003/233/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 47
Komissio
2003/234/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2003, päätöksen 74/360/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Yhdistyneen kuningaskunnan vapauttamista velvoitteesta soveltaa hamppuun (Cannabis sativa) öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä 2002/57/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1055) 48
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top