Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:083:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 83, 01. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 83
46. vuosikerta
1. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Varainhoitoasetus, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003, jota sovelletaan yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 579/2003, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan muokkaamattoman ja seostamattoman magnesiumin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä 32
Komission asetus (EY) N:o 580/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 34
Komission asetus (EY) N:o 581/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 36
*Komission asetus (EY) N:o 582/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, persikoiden ja nektariinien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2335/1999 muuttamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 583/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 584/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 585/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 43
Komission asetus (EY) N:o 586/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 220/2003 tarkoitetulla neljännellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 587/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 588/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 589/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 54
Komission asetus (EY) N:o 590/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 55
Komission asetus (EY) N:o 591/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 57
Komission asetus (EY) N:o 592/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 60
Komission asetus (EY) N:o 593/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, Israelista peräisin olevien monikukkaisten neilikoiden (spray) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 62
Komission asetus (EY) N:o 594/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 64

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/223/EC
*Valtion- ja hallituksen päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta 66
*AKT—EY-kumppanuussopimuksen voimaantulopäivä 69
Komissio
2003/224/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003, standardin EN 1495:1997 "Maston varassa kiipeävät työtasot" viitetietojen julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 831) (1) 70

Oikaisuja
*Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 2341/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2003 (EYVL L 356, 31.12.2002) 73
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2378/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1249/96 poikkeamisesta (EYVL L 358, 31.12.2002) 74
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top