EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:047:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 47, 21. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 47
46. vuosikerta
21. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 320/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, Brasiliasta, Japanista, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Thaimaasta ja Tšekin tasavallasta peräisin olevien kierteellisten tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden tarkastelun päättämisestä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 321/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 772/1999 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 322/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
*Komission asetus (EY) N:o 323/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 896/2001 muuttamisesta yhteisöön suuntautuvaa banaanien tuontia koskevan järjestelmän soveltamiseen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten luettelon osalta 12
*Komission asetus (EY) N:o 324/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, taloudellista tukea päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti saavien yhteisön vertailulaboratorioiden kustannusten hyväksymisperusteiden määrittämisestä ja kustannusten ilmoittamista ja tilintarkastusten suorittamista koskevien menettelyjen vahvistamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 325/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1291/2000 muuttamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 326/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 oikaisemisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 327/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 328/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 34
Komission asetus (EY) N:o 329/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 35
Komission asetus (EY) N:o 330/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 36
Komission asetus (EY) N:o 331/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 256/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 37
Komission asetus (EY) N:o 332/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 60/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 38
Komission asetus (EY) N:o 333/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 39

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/116/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan keskuspankin ja Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista 40
2003/117/EC
*EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2002, tehty 20 päivänä marraskuuta 2002, Bulgarian osallistumista yhteisön Fiscalis-ohjelmaan koskevista ehdoista 41
2003/118/EC
*EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2002, tehty 20 päivänä marraskuuta 2002, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen bulgarialaisen yhteyskomitean välille 44
Komissio
2003/119/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 2003, Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontia koskevien polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 97/634/EY muuttamisesta 46
2003/120/EC
*Komission suositus annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 510) 53
2003/121/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pölynimureille (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 114) (1) 56
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top