Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:164:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 164, 22. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 164
45. vuosikerta
22. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 20 päivältä kesäkuuta 2002, kansainvälisestä rikostuomioistuimesta hyväksytyn yhteisen kannan 2001/443/YUTP muuttamisesta 1
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston puitepäätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta 3
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1078/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 1079/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, Belgian lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1080/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä tiettyihin kolmansiin maihin koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1081/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, Ranskan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1082/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 395/2002 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 40000 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla 21
*Komission asetus (EY) N:o 1083/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Ranskassa pöytäviinien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 347/2002 muuttamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 1084/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla 24
Komission asetus (EY) N:o 1085/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisön yksinomaan tuontitodistusten perusteella avaamien kiintiöiden mukaisesti maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden vuoden 2002 toisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevasta määrästä 26
Komission asetus (EY) N:o 1086/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää lyhytjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 28
Komission asetus (EY) N:o 1087/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 29
Komission asetus (EY) N:o 1088/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 30
Komission asetus (EY) N:o 1089/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 31
Komission asetus (EY) N:o 1090/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 1091/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, muna-alan vientitukien muuttamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 1092/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta 35

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
476/2002/ECSC
*Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2002, Ukrainaan sovellettavista tietyistä toimenpiteistä tiettyjen EHTY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen terästuotteiden kaupassa tehdyn päätöksen 2001/933/EHTY muuttamisesta 37
Komissio
2002/477/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansista maista tuotavaa tuoretta lihaa ja tuoretta siipikarjanlihaa koskevista kansanterveysvaatimuksista ja päätöksen 94/984/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2196) (1) 39
2002/478/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, fentin-asetaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2199) (1) 41
2002/479/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, fentin-hydroksidin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2207) (1) 43
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top