EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:131:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 131, 01. kesäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 131
43. vuosikerta
1. kesäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1162/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1163/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1489/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 41. osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 1164/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 1165/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1166/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1167/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 11
Komission asetus (EY) N:o 1168/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 14
Komission asetus (EY) N:o 1169/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1170/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—5 artikloissa säädettyyn erityiseen järjestelmään kuuluvien viljatuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1326/1999 muuttamiseksi 19
Komission asetus (EY) N:o 1171/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1172/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 23
*Komission asetus (EY) N:o 1173/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevan naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivän heinäkuuta 2000 ja 30 päivän kesäkuuta 2001 välisenä ajanjaksona 25
*Komission asetus (EY) N:o 1174/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2000 ja 30 päivän kesäkuuta 2001 välisenä aikana ja tiettyjen muiden naudanliha-alan asetusten muuttamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 1175/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, luvan antamisesta siirtoihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten rajoissa 36
*Komission asetus (EY) N:o 1176/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 1177/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1164/89 muuttamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 1178/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1179/2000, annettu 31 päivänä toukokuuta 2000, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 42

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/365/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 43
2000/366/EC
*EU—Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2000, tehty 5 päivänä toukokuuta 2000, ehdoista Slovenian osallistumiseksi yhteisön energiatehokkuutta koskevaan SAVE II -ohjelmaan 48
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top