EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:038:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 38, 12. helmikuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 38
42. vuosikerta
12. helmikuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999, annettu 8 päivänä helmikuuta 1999, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta niiden soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan opiskelijoita 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 308/1999, annettu 8 päivänä helmikuuta 1999, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 309/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
*Komission asetus (EY) N:o 310/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1760/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1 900 000 tonniin 12
*Komission asetus (EY) N:o 311/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventiotoimenpiteiden osalta annetusta asetuksesta (ETY) N:o 2456/93 poikkeamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 312/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 313/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2-4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2993/94 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 314/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 315/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta tammikuuksi 1999 39
Komission asetus (EY) N:o 316/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 41
Komission asetus (EY) N:o 317/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2004/98 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 42
Komission asetus (EY) N:o 318/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 43
Komission asetus (EY) N:o 319/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1746/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 44
Komission asetus (EY) N:o 320/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 45
Komission asetus (EY) N:o 321/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2849/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 46
Komission asetus (EY) N:o 322/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2850/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 47

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/122/EC
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/1999, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välinen assosiaatio, tehty 28 päivänä tammikuuta 1999, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 4 muuttamisesta 48
*Tiedotus Azerbaidˇzanin tasavallan kanssa tehdyn kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen voimaantulosta 55
Komissio
1999/123/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä helmikuuta 1999, televisiokamerajärjestelmien moduulien, rakennussarjojen, rakenneyhdistelmien ja osien tuonnin kirjaamisen päättämisestä sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1015/94, tiettyjen Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden väitettyä kiertämistä koskevan tutkimuksen päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 276) 56
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top