Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 59, 15. helmikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 59

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
15. helmikuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 059/1

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 059/2

Asia C-586/15 P: Valitus, jonka Lotte Co. Ltd on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland v. SMHV 12.11.2015 antamasta tuomiosta

2

2016/C 059/3

Asia C-595/15 P: Valitus, jonka National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) ym. on tehnyt 14.11.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-577/12, NIOC ym. v. neuvosto, 4,9,2015 antamasta tuomiosta

3

2016/C 059/4

Asia C-626/15: Kanne 23.11.2015 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

5

2016/C 059/5

Asia C-633/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 30.11.2015 – London Borough of Ealing v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Asia C-640/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (Irlanti) on esittänyt 2.12.2015 – Minister for Justice and Equality v. Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Asia C-657/15 P: Valitus, jonka Viasat Broadcasting UK Ltd on tehnyt 7.12.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-674/11, TV2/Danmark v. komissio, 24.9.2015 antamasta tuomiosta

8

2016/C 059/8

Asia C-659/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Saksa) on esittänyt 9.12.2015 – Rikosoikeudenkäynti Robert Caldararuta vastaan

9

2016/C 059/9

Asia C-660/15 P: Valitus, jonka Viasat Broadcasting UK Ltd on tehnyt 8.12.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-125/12, Viasat Broadcasting UK v. komissio, 24.9.2015 antamasta tuomiosta

9

2016/C 059/10

Asia C-665/15: Kanne 14.12.2015 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

10

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 059/11

Asia T-486/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Orange Polska v. komissio (Kilpailu — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Puolan televiestintämarkkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 102 artiklan rikkominen — Vakiintuneen operaattorin asettamat edellytykset sille, että uudet operaattorit saavat maksullisen pääsyn verkkoon ja tukkutason laajakaistayhteyspalveluihin — Oikeutettu intressi kilpailusääntöjen rikkomisen toteamiseen — Sakot — Perusteluvelvollisuus — Rikkomisen vakavuus — Lieventävät seikat — Oikeasuhteisuus — Täysi harkintavalta — Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

12

2016/C 059/12

Asia T-242/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – SNCF v. komissio (Valtiontuki — Ranskan täytäntöön panemat tuet Sernam SCS:n hyväksi — Rakenneuudistus- ja pääomasijoitustuet, takuusitoumukset ja SNCF:n luopuminen saatavistaan Sernamilta — Päätös, jossa tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi — Tuen väärinkäyttö — Takaisin periminen — Taloudellinen jatkuvuus — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste)

13

2016/C 059/13

Asia T-275/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Italia v. komissio (Kieliä koskevat järjestelyt — Kääntäjien palvelukseen ottamista koskevia avoimia kilpailuja koskeva ilmoitus — Kolmesta kielestä valittava toinen kieli — Kilpailuun hakijoiden kanssa käytettävä kommunikaatiokieli — Asetus N:o 1 — Henkilöstösääntöjen 1 e artiklan 1 kohta 27 artikla ja 28 artiklan f kohta — Syrjintäkiellon periaate — Oikeasuhteisuus)

13

2016/C 059/14

Asia T-295/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Italia v. komissio (Kieliä koskevat järjestelyt — Hallintovirkamiesten palvelukseenottoa koskevien kilpailuilmoitusten oikaiseminen — Uudet kilpailumenettelyt — Toisen kielen valitseminen kolmesta kielestä — Asetus N:o 1 — Henkilöstösääntöjen 1e artiklan 1 kohta, 27 artikla sekä 28 artiklan f kohta — Syrjintäkiellon periaate — Oikeasuhteisuus)

14

2016/C 059/15

Asia T-510/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Italia v. komissio (Kieliä koskevat järjestelyt — Kääntäjien palvelukseenottamista koskevia avoimia kilpailuja koskeva ilmoitus — Kolmesta kielestä valittava toinen kieli — Kilpailuun hakijoiden kanssa käytettävä kommunikaatiokieli — Asetus N:o 1 — Henkilöstösääntöjen 1 e artiklan 1 kohta 27 artikla ja 28 artiklan f kohta — Syrjintäkiellon periaate — Oikeasuhteisuus)

15

2016/C 059/16

Yhdistetyt asiat T-515/13 ja T-719/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Espanja ym. v. komissio (Valtiontuet — Laivanrakennus — Laivojen rahoitusta ja hankintaa varten käyttöön otettuihin tiettyihin sopimuksiin sovellettavat verosäännökset — Päätös, jolla tuki todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja jossa määrätään sen osittaisesta takaisin perimisestä — Kumoamiskanne — Yksityistä erikseen koskeva päätös — Tutkittavaksi ottaminen — Etu — Valikoivuus — Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan — Kilpailua rajoittava vaikutus — Perusteluvelvollisuus)

16

2016/C 059/17

Asia T-624/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Bice International v. SMHV – Bice (bice) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki bice — Aiempi kansallinen kuvamerkki 1926 BiCE RISTORANTE — Aiemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta)

17

2016/C 059/18

Asia T-79/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Olympus Medical Systems v. SMHV (3D) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin 3D rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

17

2016/C 059/19

Asia T-673/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.12.2015 – Italia v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Liikenne — Airport Handling SpA:n perustaminen — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty virallinen tutkintamenettely — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Kanteen nostamisajankohtana täysin täytäntöönpannut tukitoimet — Tutkimatta jättäminen)

18

2016/C 059/20

Asia T-224/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.12.2015 – Cofely Solelec ym. v. parlamentti (Kumoamiskanne — Julkiset rakennusurakat — Tarjouspyyntömenettely — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Valituksenalaisen päätöksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

18

2016/C 059/21

Asia T-543/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 17.12.2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann ym. v. ECHA (Väliaikainen oikeussuoja — REACH — Biosidivalmisteiden asettaminen saataville markkinoilla ja niiden käyttö — Yhtiön merkitseminen tehoaineen toimittajana asetuksen (EU) N:o 528/2012 95 artiklassa tarkoitettuun luetteloon — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

19

2016/C 059/22

Asia T-669/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 17.12.2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann ym. v. ECHA (Väliaikainen oikeussuoja — REACH — Biosidivalmisteiden asettaminen saataville markkinoilla ja niiden käyttö — Yhtiön merkitseminen tehoaineen toimittajana asetuksen (EU) N:o 528/2012 95 artiklassa tarkoitettuun luetteloon — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

20

2016/C 059/23

Asia T-600/15: Kanne 22.10.2015 – PAN Europe ym. v. komissio

20

2016/C 059/24

Asia T-630/15: Kanne 10.11.2015 – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland v. komissio

21

2016/C 059/25

Asia T-631/15: Kanne 11.11.2015 – Stena Line Scandinavia v. komissio

22

2016/C 059/26

Asia T-673/15: Kanne 19.11.2015 – Guardian Europe v. Euroopan unioni

23

2016/C 059/27

Asia T-682/15 P: Valitus, jonka Patrick Wanègue on tehnyt 15.9.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-21/15, Wanègue v. alueiden komitea, 26.11.2015 antamasta määräyksestä

24

2016/C 059/28

Asia T-684/15 P: Valitus, jonka Roderich Weissenfels on tehnyt 27.11.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-92/14, Weissenfels v. parlamentti, 24.9.2015 antamasta tuomiosta

26

2016/C 059/29

Asia T-688/15 P: Valitus, jonka Peter Schönberger on tehnyt 28.11.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-14/12 RENV, Schönberger v. tilintarkastustuomioistuin, 30.9.2015 antamasta tuomiosta

27

2016/C 059/30

Asia T-692/15: Kanne 25.11.2015 – HTTS v. neuvosto

28

2016/C 059/31

Asia T-698/15 P: Valitus, jonka Juha Tapio Silvan on tehnyt 2.12.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-83/14, Silvan v. komissio, 22.9.2015 antamasta tuomiosta

28

2016/C 059/32

Asia T-705/15: Kanne 2.12.2015 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

30

2016/C 059/33

Asia T-707/15: Kanne 3.12.2015 – Souruh v. neuvosto

30

2016/C 059/34

Asia T-708/15: Kanne 3.12.2015 – Cham ja Bena Properties v. neuvosto

31

2016/C 059/35

Asia T-709/15: Kanne 3.12.2015 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

32

2016/C 059/36

Asia T-710/15: Kanne 3.12.2015 – Drex Technologies v. neuvosto

32

2016/C 059/37

Asia T-711/15: Kanne 3.12.2015 – Othman v. neuvosto

33

2016/C 059/38

Asia T-712/15: Kanne 3.12.2015 – Crédit Mutuel Arkéa v. EKP

33

2016/C 059/39

Asia T-714/15: Kanne 2.12.2015 – Makhlouf v. neuvosto

34

2016/C 059/40

Asia T-715/15: Kanne 4.12.2015 – BBY Solutions v. SMHV – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Asia T-716/15: Kanne 30.11.2015 – Gallardo Blanco v. SMHV – Expasa Agricultura y Ganadería (H-kirjaimen muotoisten hevosen suitsien muotoisen poltinraudan kuva)

36

2016/C 059/42

Asia T-718/15: Kanne 9.12.2015 – PTC Therapeutics International v. EMA

37

2016/C 059/43

Asia T-719/15 P: Valitus, jonka LP on tehnyt 8.12.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-73/14, 28.9.2015 antamasta määräyksestä

37

2016/C 059/44

Asia T-720/15: Kanne 4.12.2015 – komissio v. CINAR

38

2016/C 059/45

Asia T-722/15: Kanne 4.12.2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns v. komissio

38

2016/C 059/46

Asia T-723/15: Kanne 4.12.2015 – Genossenschaftsverband Bayern v. komissio

40

2016/C 059/47

Asia T-727/15: Kanne 14.12.2015 – Justice & Environment v. komissio

41

2016/C 059/48

Asia T-729/15: Kanne 17.12.2015 – MSD Animal Health Innovation ja Intervet international v. EMA

41

2016/C 059/49

Asia T-737/15: Kanne 18.12.2015 – Hydro Aluminium Rolled Products v. komissio

42

2016/C 059/50

Asia T-738/15: Kanne 18.12.2015 – Aurubis ym. v. komissio

43

2016/C 059/51

Asia T-743/15: Kanne 21.12.2015 – Vinnolit v. komissio

44

2016/C 059/52

Asia T-745/15: Kanne 22.12.2015 – FH Scorpio v. SMHV – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Asia T-746/15: Kanne 22.12.2015 – Biofa v. komissio

46

2016/C 059/54

Asia T-750/15: Kanne 22.12.2015 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft ym. v. komissio

47

2016/C 059/55

Asia T-755/15: Kanne 30.12.2015 – Luxemburg v. komissio

48

2016/C 059/56

Asia T-756/15: Kanne 21.12.2015 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft v. SMHV — Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Asia T-759/15: Kanne 29.12.2015 – Fiat Chrysler Finance Europe v. komissio

49

2016/C 059/58

Asia T-760/15: Kanne 23.12.2015 – Alankomaat v. komissio

50

2016/C 059/59

Asia T-482/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.12.2015 – Ahrend Furniture v. komissio

51

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 059/60

Asia F-148/15: Kanne 21.12.2015 – ZZ v. komissio

52

2016/C 059/61

Asia F-151/15: Kanne 23.12.2015 – ZZ v. komissio

52


FI

 

Top