EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:226:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 226, 16. heinäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 226

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
16. heinäkuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

ETSK: n 497. täysistunto 25.–26. maaliskuuta 2014

2014/C 226/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Markkinapohjaiset ohjauskeinot resurssitehokkaan ja vähähiilisen talouden luomiseksi Euroopan unioniin” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2014/C 226/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaan ammatinharjoittamisen rooli ja tulevaisuus Euroopan kansalaisyhteiskunnassa vuonna 2020 (oma-aloitteinen lausunto)

10

2014/C 226/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussääntö: kansalaisyhteiskunnan näkemykset, rooli ja panos” (oma-aloitteinen lausunto)

17

2014/C 226/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalisten investointien vaikutukset työllisyyteen ja julkistalouteen” (oma-aloitteinen lausunto)

21


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

ETSK: n 497. täysistunto 25.–26. maaliskuuta 2014

2014/C 226/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen”C(2013) 7243 final

28

2014/C 226/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta”COM(2013) 798 final – 2013/0390 COD

35

2014/C 226/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus – neuvoston direktiivi jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta COM(2013) 814 final – 2013/0400 (CNS)

40

2014/C 226/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta”COM(2013) 794 final – 2013/0403 (COD)

43

2014/C 226/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta”COM(2013) 813 final – 2013/0402 (COD)

48

2014/C 226/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta”COM(2013) 922 final – 2013/0445 (NLE)

54

2014/C 226/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksi Euroopan unionin osuudesta Euroopan investointirahaston pääoman korottamisessa”COM(2014) 66 final – 2014/0034 (COD)

61

2014/C 226/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä”(COM(2013) 821 final – 2013/0407 (COD)),”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä”(COM(2013) 822 final – 2013/0408 (COD)),”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä”(COM(2013) 824 final – 2013/0409 (COD)) ja”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Epäiltyjen ja syytettyjen menettelytakeita koskevan Euroopan unionin asialistan edistäminen – Euroopan rikosoikeusalueen perustan lujittaminen”(COM(2013) 820 final)

63

2014/C 226/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen”COM(2013) 943 final – 2013/0451 NLE

68

2014/C 226/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 89/608/ETY, 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse viittauksista eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön”COM(2014) 4 final – 2014/0033 COD

69

2014/C 226/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä”COM(2014)5 final – 2014/0032 COD

70


FI

 

Top