EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:038:TOC

 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.038.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 38

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
16. helmikuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 038/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5648 – OTPP/Macquarie/Bristol Airport) (1)

1

2010/C 038/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5652 – GIP/Gatwick Airport) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2010/C 038/03

Euron kurssi

2


 

V   Lausunnot

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 038/04

Ehdotuspyyntö, jonka perusteella myönnetään apurahoja vuodelle 2010 Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) monivuotisesta (2007–2013) työohjelmasta (komission päätös K(2010) 607)

3

2010/C 038/05

MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus – Ehdotuspyyntö – EACEA/03/10 – tuki eurooppalaisten elokuvien levitykseen maan ulkopuolelle – ”automaattinen” tuki vuonna 2010

4

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 038/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5700 – Lloyds TSB Development Capital/PCH) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

6

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Neuvosto

2010/C 038/07

Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston yhteisessä kannassa 2004/161/YUTP tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

7

 

Euroopan komissio

2010/C 038/08

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

8

2010/C 038/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

13


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top