EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:271:TOC

 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 271

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
14. marraskuuta 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 271/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) (1)

1

2007/C 271/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) (1)

1

2007/C 271/03

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2007/C 271/04

Neuvoston päätös tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä

4

 

Komissio

2007/C 271/05

Euron kurssi

8

2007/C 271/06

Komission ilmoitus yhteisön, Algerian, Egyptin, Färsaarten, Islannin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Länsirannan ja Gazan alueen, Marokon, Norjan, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Syyrian, Tunisian ja Turkin välisten alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen, joihin sisältyy diagonaalinen kumulaatio, soveltamisen alkamispäivästä

9

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 271/07

Henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/9/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (1)

11

2007/C 271/08

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18 julkaistun luettelon päivitys

14

2007/C 271/09

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 25, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 9, julkaistun luettelon päivitys

15


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 271/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

16


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top