Help Print this page 

Document C:2003:036:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 36, 15. helmikuuta 2003

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 15/02/2003
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 36
46. vuosikerta
15. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 36/01Euron kurssi 1
2003/C 36/02Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille - Vuosi euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotosta 2
2003/C 36/03Menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaan glyfosaattiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden päättymistä koskevan ja välivaiheen tarkastelun vireillepanosta 18
2003/C 36/04EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 22
2003/C 36/05Menettelyn aloittaminen (Asia COMP/M.2947 - Verbund/Energie Allianz) (1) 24
2003/C 36/06Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3081 - Michelin/Viborg) (1) 25
2003/C 36/07Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2917 - Wendel-KKR/Legrand) (1) 26
2003/C 36/08Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.3052 - ENI/Fortum Gas) (1) 26
2003/C 36/09Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2881 - Koninklijke BAM NBM/HBG) (1) 27
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2003/C 36/10Euroopan komission julkaisema Ehdotuspyyntö Asia Urbs -ohjelmaa varten 28
2003/C 36/11Euroopan komission julkaisema Ehdotuspyyntö Aasian tietotekniikka ja viestintä -ohjelmaa (Asia IT & C) varten 30

Oikaisuja
2003/C 36/12Oikaistaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2000 - Kertomus yleiseen talousarvioon liittyvistä toimista ja toimielinten vastaukset (EYVL C 359, 15.12.2001) 32
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top