EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:230:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 230, 16. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 230
46. vuosikerta
16. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä (1) 1
Komission asetus (EY) N:o 1609/2003, annettu 15 päivänä syyskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
Komission asetus (EY) N:o 1610/2003, annettu 15 päivänä syyskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1033/2003 tarkoitetulla viidennellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 1611/2003, annettu 15 päivänä syyskuuta 2003, väliaikaisten polkumyyntitullien käyttöönotosta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa 9
*Komission asetus (EY) N:o 1612/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 1613/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 1614/2003, annettu 15 päivänä syyskuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 27
Komission asetus (EY) N:o 1615/2003, annettu 15 päivänä syyskuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 29
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/65/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY muuttamisesta (1) 32

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/653/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä syyskuuta 2003, Itävallan tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista, muuntogeenisten organismien käytön kieltämistä Ylä-Itävallan alueella koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3117) (1) 34
2003/654/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 2003, viininviljelyalojen välitutkimusten tulosten siirtoa koneellisesti luettavaan muotoon koskevista standardikoodista ja -säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3191) (1) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top