EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:201:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 201, 31. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 201
45. vuosikerta
31. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1384/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1385/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tarjouskilpailun nro 43/2002 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 1270/2002 oikaisemisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1386/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä koheesiorahastosta myönnettävään tukeen liittyvien hallinto- ja valvontajärjestelmien ja rahoitusoikaisumenettelyn osalta 5
Komission asetus (EY) N:o 1387/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 1388/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 1389/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 1390/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1391/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 36
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 37

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/628/EC
*Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 48

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1359/2002, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2002, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä (EYVL L 197, 26.7.2002) 66
Oikaistaan assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, Euroopan yhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välinen assosiaatio, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2002, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamiseksi (EYVL L 172, 2.7.2002) 67
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top