Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tiettyjen vierasaineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa

Tiettyjen vierasaineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa

Kansanterveyden korkean tason varmistamiseksi tässä Euroopan unionin (EU) säädöksessä vahvistetaan tiettyjen vierasaineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa. Vierasaineet ovat aineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin, vaan joita on ilmaantunut niihin esimerkiksi tuotannon, pakkaamisen tai kuljetuksen aikana.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Kansanterveyden korkean tason varmistamiseksi tässä Euroopan unionin (EU) säädöksessä vahvistetaan tiettyjen vierasaineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa. Vierasaineet ovat aineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin, vaan joita on ilmaantunut niihin esimerkiksi tuotannon, pakkaamisen tai kuljetuksen aikana.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan tiettyjen vierasaineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa. Tarkoituksena on ennen kaikkea suojella erityisen alttiita väestöryhmiä: lapsia, vanhuksia ja raskaana olevia naisia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetus kattaa seuraavat vierasaineet:

  • mykotoksiinit (aflatoksiinit, okratoksiini A, Fusarium-toksiinit, patuliini ja sitriniini),
  • metallit (lyijy, kadmium, elohopea ja epäorgaaninen tina),
  • 3-monoklooripropaani-1,2-dioli (3-MCPD),
  • dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset polyklooribifenyylit (PCB-yhdisteet),
  • polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet),
  • melamiini,
  • erukahappo,
  • nitraatit.

Enimmäismäärät

Elintarvikkeita, joissa olevat vierasainemäärät ylittävät asetuksen liitteessä määritellyt määrät, ei saa myydä. Enimmäismäärät koskevat elintarvikkeiden syötävää osaa, ja niitä sovelletaan myös koostettuihin, jalostettuihin, kuivattuihin ja laimennettuihin elintarvikkeisiin.

Asetuksessa vahvistetaan myös alhaisimmat mahdolliset vierasaineiden enimmäismäärät, jotka voidaan saavuttaa noudattamalla hyvää tuotantotapaa tai hyvää maatalouskäytäntöä (”As Low As Reasonably Achievable”, ALARA).

Sekoituskielto

  • Enimmäismäärien mukaisia elintarvikkeita ei saa sekoittaa sellaisiin elintarvikkeisiin, joissa enimmäismäärät ylittyvät.
  • Elintarvikkeita, jotka on lajiteltava tai joihin on sovellettava muuta fyysistä menettelyä vierasainepitoisuuden alentamiseksi, ei saa sekoittaa enimmäismäärien mukaisiin elintarvikkeisiin.

Pakkausmerkinnät

Sellaisissa elintarvikkeina myytävissä maapähkinöissä, muissa öljysiemenissä, pähkinöissä, kuivatuissa hedelmissä, riisissä ja maississa, jotka on lajiteltava tai joihin on sovellettava muuta fyysistä menettelyä ennen ihmisravinnoksi käyttämistä, on oltava seuraava pakkausmerkintä: ”Tuotteeseen on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menettelyjä aflatoksiinitason alentamiseksi.”

Maapähkinöiden, muiden öljysiementen, öljysiemenistä saatavien tuotteiden ja viljojen pakkausmerkintöjen on sisällettävä erän tunnistekoodi.

Poikkeukset

Tietyissä EU-maissa voidaan ylittää dioksiinien ja PCB-yhdisteiden enimmäismäärät tietyissä Itämerestä peräisin olevissa kaloissa ja kalatuotteissa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi näiden maiden alueella. Niiden pakkausmerkinnöissä on oltava varoitus mahdollisista kuluttajien terveydelle aiheutuvista riskeistä.

Testaus

EU-maiden on testattava nitraattipitoisuudet vihanneksissa, joissa pitoisuus voi olla merkittävä (erityisesti vihreät lehtivihannekset). Tulokset on toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA).

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 9. tammikuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavilla elintarvikkeiden vierasaineita käsittelevillä Euroopan komission verkkosivuilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1881/2006

9.1.2007

Sovelletaan 1.3.2007 alkaen

EUVL L 364, 20.12. 2006, s. 5-24

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1126/2007

30.9.2007

-

EUVL L 255, 29.9.2007, s. 14-17

Asetus (EY) N:o 629/2008

23.7.2008

-

EUVL L 173, 3.7.2008, s.6-9

Asetus (EY) N:o 165/2010

9.3.2010

-

EUVL L 50, 27.2.2010, s. 8-12

Asetus (EU) N:o 420/2011

20.5.2011

-

EUVL L 111, 30.4.2011, s. 3-6

Asetus (EU) N:o 1258/2011

23.12.2011

-

EUVL L 320, 3.12.2011, s. 15-17

Asetus (EU) N:o 1259/2011

23.12.2011

-

EUVL L 320, 3.12.2011, s. 18-23

Asetus (EU) N:o 594/2012

26.7.2012

-

EUVL L 176, 6.7.2012, s. 43-45

Asetus (EU) N:o 1058/2012

3.12.2012

-

EUVL L 313, 13.11.2012, s. 14-15

Asetus (EU) N:o 1067/2013

20.11.2013

-

EUVL L 289, 31.10.2013, s. 56-57

Asetus (EU) N:o 212/2014

27.3.2014

-

EUVL L 67, 7.3.2014, s. 3-4

Asetus (EU) N:o 362/2014

30.4.2014

-

EUVL L 107, 10.4.2014, s. 56-56

Asetus (EU) N:o 488/2014

2.6.2014

-

EUVL L 138, 13.5.2014, s. 75-79

Asetukseen (EY) N:o 1881/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1-3).

Viimeisin päivitys: 20.04.2015

Top