EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neuvoston turvallisuussäännöt turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi

Neuvoston turvallisuussäännöt turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2013/488/EU EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sen tavoitteena on perustaa turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi kattava turvallisuusjärjestelmä, joka koskee EU:n neuvostoa, sen pääsihteeristöä ja EU-maita ja jolla pyritään tukemaan neuvoston toimintaa kaikilla aloilla, joilla edellytetään turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Päätöksessä vahvistetaan EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevat perusperiaatteet ja vähimmäisvaatimukset.
 • Näitä periaatteita ja vaatimuksia sovelletaan neuvostoon ja neuvoston pääsihteeristöön, ja EU-maiden on noudatettava niitä lakiensa mukaisesti sen varmistamiseksi, että kukin maa tarjoaa vastaavan tasoisen suojan EU:n turvallisuusluokitelluille tiedoille.

Turvallisuusluokitellut tiedot

EU:n turvallisuusluokitellut tiedot ovat mitä tahansa tietoja tai aineistoja, joiden luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa EU:n tai yhden tai useamman EU-maan etuja.

On olemassa 4 turvallisuusluokkaa:

 • 1.

  Top Secret: tiedot ja aineistot, joiden luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa poikkeuksellisen vakavasti Euroopan unionin tai yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja;

 • 2.

  Secret: tiedot ja aineistot, joiden luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa vakavasti EU:n tai yhden tai useamman EU-maan olennaisia etuja;

 • 3.

  EU Confidential: tiedot ja aineistot, joiden luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa EU:n tai yhden tai useamman EU-maan olennaisia etuja;

 • 4.

  EU Restricted: tiedot ja aineistot, joiden luvattomasta ilmitulosta saattaisi olla haittaa EU:n tai yhden tai useamman EU-maan eduille.

Pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin

Henkilöstöä koskevat turvallisuustoimenpiteet on suunniteltu varmistamaan, että pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin myönnetään ainoastaan henkilöille

 • joilla on tiedonsaantitarve
 • joille on tarvittaessa tehty asianmukaisen tason turvallisuusselvitys ja
 • joille on tiedotettu heidän vastuustaan.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 15. lokakuuta 2013 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat myös hyväksyneet EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevia sääntöjä

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1–50)

Päätökseen 2013/488/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2013/2015/EU, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53–88)

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2013, luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevista säännöistä (EUVL C 96, 1.4.2014, s. 1–51)

Viimeisin päivitys: 23.11.2018

Top