EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat – EU:n tilastotoimisto

Eurostat – EU:n tilastotoimisto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission päätös 2012/504/EU, jossa määritellään Eurostatin asema

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä selkiytetään Eurostatin asema ja vastuualueet tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun osalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Eurostat on Euroopan komission yksikkö, ja sitä johtaa pääjohtaja.
 • Eurostat toimii tilastoperiaatteiden mukaan, jotka on määritelty asetuksessa (EY) N:o 223/2009 ja Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä. Nämä periaatteet ovat:
  • ammatillinen riippumattomuus
  • puolueettomuus
  • objektiivisuus
  • luotettavuus
  • tilastosalaisuus
  • kustannustehokkuus.
 • Eurostat noudattaa Euroopan tilasto-ohjelmaa ja toimii vuotuisen työohjelman mukaisesti.
 • Eurostatin pääasiallisina tehtävinä on
  • kerätä ja yhdistää Euroopan tilastojen kokoamiseksi tarvittavat tilastotiedot
  • kehittää ja edistää tilastostandardeja, -menetelmiä ja -menettelyjä
  • ohjata Euroopan tilastojärjestelmää (ESS), lujittaa yhteistyötä sen kumppaneiden kesken ja varmistaa sen johtavan aseman virallisten tilastojen alalla maailmanlaajuisesti
  • tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tukea tarvittaessa EU:n ulkopuolisia maita niiden tilastojärjestelmien kehittämisessä.
 • Eurostatin pääjohtaja on samalla ylin tilastovirkamies.
  • Pääjohtajalla on yksinomainen vastuu prosesseista, metodeista, standardeista ja menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen sisällöstä ja aikataulusta. Pääjohtajan tulee toimia riippumattomasti, hän ei pyydä eikä ota ohjeita EU:n toimielimiltä tai laitoksilta, kansallisilta hallituksilta tai muilta organisaatioilta. Eurostatin pääjohtaja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tilastosalaisuutta noudatetaan.
  • Hän toimii Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean puheenjohtajana. Komiteaan kuuluu edustajia kaikista EU-maista (kansallisista tilastotoimistoista) ja se ohjaa Euroopan tilastojärjestelmää eurooppalaisten tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa.
  • Pääjohtaja on yhteydessä Euroopan tilastojärjestelmään ja Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavaan lautakuntaan (jäsenet ovat riippumattomia tilastoasiantuntijoita) kaikissa asioissa, jotka liittyvät Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanoon.
 • Eurostatilla on oikeus käyttää komission yksiköiden hallinnollisia tietoja salassapitosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti vähentääkseen vastaajille aiheutuvaa rasitetta.
 • Eurostatin vastuulle kuuluu Euroopan tilastojen laadunhallinta ja sen pitää vahvistaa laadunvarmistusjärjestelmä, jolla varmistetaan Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen asianmukainen noudattaminen.
 • Eurostat varmistaa, että Euroopan tilastot ovat kaikkien käyttäjien saatavilla tilastoperiaatteiden – erityisesti ammatillista riippumattomuutta, puolueettomuutta ja tilastosalaisuutta koskevien periaatteiden – mukaisesti.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 8. lokakuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission päätös 2010/504/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2012, Eurostatista (EUVL L 251, 18.9.2012, s. 49–52)

Viimeisin päivitys: 13.11.2017

Top