Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan globalisaatiorahasto (2014-2020)

Euroopan globalisaatiorahasto (2014-2020)

Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan ihmisiä, jotka jäävät työttömiksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014-2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Vuodesta 2007 lähtien EU:n globalisaatiorahasto on auttanut niitä työntekijöitä löytämään uuden työpaikan tai kouluttautumaan uudelleen, jotka ovat jääneet työttömiksi, koska heidän yrityksensä ovat lopettaneet toimintansa tai siirtäneet tuotannon EU:n ulkopuolelle globalisaation takia.

Yleisen säännön mukaan Euroopan globalisaatiorahastoon voi tukeutua tapauksissa, joissa yli 500 työntekijää vähennetään yhdestä yrityksestä (yrityksen toimittajat tai jatkojalostajat mukaan lukien) tai suuri määrä työntekijöitä irtisanotaan tietyllä alalla yhdellä tai useammalla lähialueella.

Rahaston vuotuinen talousarvio on 150 miljoonaa euroa aikavälillä 2014-2020. Euroopan globalisaatiorahasto voi rahoittaa korkeintaan 60 prosenttia sellaisten hankkeiden kustannuksista, joiden tarkoituksena on auttaa yksittäisiä työttömäksi jääneitä työntekijöitä löytämään uusi työpaikka tai perustamaan oma yritys. Rahaston tarkoituksena ei ole auttaa yrityksiä pysymään toiminnassa tai toteuttamaan rakenneuudistusta.

Mahdolliset edunsaajat

Euroopan globalisaatiorahastosta voidaan auttaa yksittäisiä työntekijöitä (itsenäisiä ammatinharjoittajia, tilapäistyöntekijöitä ja määräaikaisia työntekijöitä). Vuoden 2017 loppuun asti myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (nk. NEET-nuoret), jotka asuvat korkeasta nuorisotyöttömyydestä kärsivillä alueilla, voivat saada Euroopan globalisaatiorahaston tukea. Tuettujen nuorten määrä voi olla enintään yhtä suuri kuin näillä alueilla tukea saavien työntekijöiden määrä.

Tukikelpoisia toimia ovat muun muassa

  • työnhakuapu
  • ammatinvalinnanohjaus
  • koulutus ja uudelleenkoulutus
  • mentorointi ja valmennus
  • yrittäjyys ja yrityksen perustaminen.

Hakemusmenettely

EU:n jäsenvaltioiden hallitukset jättävät tukihakemuksen Euroopan komissiolle. Jos hakemus hyväksytään, hanketta johtaa ja sen toteuttaa kansallinen tai aluehallinto. Hankkeiden kesto on 2 vuotta.

Pitkällä aikajänteellä toimivien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen piiriin (kuten Euroopan sosiaalirahasto) kuuluvista hankkeista poiketen Euroopan globalisaatiorahaston hankkeilla tuetaan yksilöitä lyhyen ja selvästi määritellyn ajanjakson ajan.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1309/2013

23.12.2013

-

EUVL L 347, 20.12.2013

Viimeisin päivitys 24.04.2014

Top