EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tupakan mainonta ja sponsorointi

Tupakan mainonta ja sponsorointi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/33/EY tupakkatuotteiden mainonnasta ja sponsoroinnista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä säännellään tupakkatuotteiden* mainontaa* ja myynninedistämistä painetuissa tiedotusvälineissä, radiossa, tietoyhteiskunnan palveluissa ja tupakkatuotteisiin liittyvällä sponsoroinnilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Lehdistö ja painetut tiedotusvälineet: mainonta on kielletty muissa kuin yksinomaan tupakka-alan ammattilaisille tarkoitetuissa julkaisuissa tai julkaisuissa, jotka on painettu ja julkaistu EU:n ulkopuolella ja joita ei ole tarkoitettu EU:n lukijoille.
 • Radio: kaikenlainen mainonta on kielletty. Radio-ohjelmia eivät saa sponsoroida yritykset, joiden pääasiallisena toimintana on tupakkatuotteiden valmistus tai myynti.
 • Sponsorointi: kaikkien sellaisten tapahtumien ja toimintojen sponsorointi on kielletty, joihin liittyy useampia EU-maita tai jotka tapahtuvat useassa EU-maassa. Kielto koskee myös tupakkatuotteiden ilmaisjakelua.
 • Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti direktiivin laillisuuden joulukuussa 2006.
 • Toukokuussa 2008 Euroopan komissio julkaisi kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta.
 • Direktiiviä täydennetään audiovisuaalisia mediapalveluja koskevilla säännöillä kieltämällä tupakkatuotteiden mainonta ja tuotesijoittelu televisiossa ja tilattavien palvelujen (kuten palvelujen, joiden avulla katsojat voivat katsoa ohjelmaa silloin kun haluavat, koska ohjelma on nähtävissä esimerkiksi lähetystoiminnan harjoittajan verkkosivustolla) välityksellä.
 • Tämän lisäksi ei-sitovassa neuvoston suosituksessa kehotetaan EU-maiden hallituksia toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä mainonnan rajoittamiseksi maissaan, muun muassa
  • kieltämällä esimerkiksi tuhkakuppien, savukkeensytyttimien ja hinnanalennusten tarjoamisen kaltaiset myynninedistämiskeinot
  • kieltämällä paikallinen tupakkatuotteiden mainonta mainostauluilla, myyntipisteissä ja elokuvateattereissa
  • vaatimalla, että valmistajat, maahantuojat ja suurkauppiaat antavat EU-maille tietoa siitä, kuinka paljon rahaa ne käyttävät EU:n lainsäädännössä sallittuihin mainonta-, markkinointi-, sponsorointi- ja myynninedistämiskampanjoihin.
 • Direktiivillä 2014/40/EU laajennettiin tupakkatuotteiden mainontaa ja myynninedistämistä koskevien EU:n sääntöjen soveltamisalaa sähkösavukkeisiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. kesäkuuta 2003 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 3. heinäkuuta 2005 mennessä.

* KESKEISET TERMIT

Tupakkatuotteet: kaikki tupakasta kokonaan tai osittain valmistetut poltettavaksi, nuuskattavaksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitetut tuotteet.

Mainonta: kaikenlainen kaupallinen viestintä, jonka suorana tai epäsuorana tavoitteena on tupakkatuotteen myynnin edistäminen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 152, 20.6.2003, s. 16–19)

Direktiiviin 2003/33/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010 audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1–24)

Konsolidoitu toisinto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1–38)

Konsolidoitu toisinto

Neuvoston suositus 2003/54/EY, annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi (EYVL L 22, 25.1.2003, s. 31–34)

Viimeisin päivitys: 25.07.2016

Top