Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/153/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 153, 29.4.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/15


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 153/10)

1.

Komissio vastaanotti 22. huhtikuuta 2016 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla italialainen yritys Pillarstone Italy SpA (Pillarstone), joka on yhdysvaltalaisen yrityksen KKR & Co L.P. (KKR) välillisessä määräysvallassa oleva investointirahasto, hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan italialaisessa yrityksessä Sirti SpA (Sirti) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Pillarstone: Pillarstone on rahasto KKR:n välillisessä määräysvallassa. Se on perustettu sijoitusyhtiöksi antamaan yrityksille uutta pääomaa.

—   KKR: KKR on maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö, joka hallinnoi eri omaisuusluokkien sijoituksia, mukaan lukien yksityinen pääomasijoittaminen, energia, infrastruktuuri, kiinteistöt, luottostrategiat ja riskirahastot.

—   Sirti: Yrityksen päätoimipaikka on Italiassa, ja se toimii rakennusteknisten palvelujen alalla. Sirti suunnittelee, rakentaa, ylläpitää ja hallinnoi televiestintä-, sähkö-, rautatie-, kuljetus- ja televisioalojen verkkoja ja järjestelmiä. Lisäksi se toimii tietotekniikkapalvelujen alalla ja toimittaa alan palveluja televiestinnän, julkishallinnon ja yleishyödyllisten palvelujen aloille. Sirti toimii pääosin Italiassa mutta sillä on jonkin verran toimintaa myös muissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8001 – Pillarstone/Sirti seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top