EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0157

Unioniin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2012.
Giuseppe Sibilio vastaan Comune di Afragola.
Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunale di Napoli - Italia.
Sosiaalipolitiikka - EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus - Direktiivi 1999/70/EY - 2 lauseke - 'Työsopimusta tai työsuhdetta, sellaisena kuin se on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännössä' koskeva käsite - Puitesopimuksen soveltamisala - 4 lausekkeen 1 kohta - Syrjintäkiellon periaate - Henkilöt, jotka harjoittavat 'yhteiskunnallisesti hyödyllistä toimintaa' viranomaisten palveluksessa - Kansallinen lainsäädäntö, jossa suljetaan pois työsuhde - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään yhteiskunnallisesti hyödyllisen toiminnan harjoittamiseen tukityöllistettyjen työntekijöiden ja samojen viranomaisten samoihin tehtäviin vakituisesti tai määräaikaisesti palkkaamien työntekijöiden erilaisesta kohtelusta palkan määrittämisen osalta.
Asia C-157/11.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:148

Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.3.2012 – Sibilio vastaan Comune di Afragola

(asia C‑157/11)

Sosiaalipolitiikka – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä puitesopimus määräaikaisesta työstä – Direktiivi 1999/70/EY – 2 lauseke – Käsite ”työsopimus tai työsuhde, sellaisena kuin se on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännössä” – Puitesopimuksen soveltamisala – 4 lausekkeen 1 kohta – Syrjintäkiellon periaate – Henkilöt, jotka tekevät ”yhteiskunnallisesti hyödyllisiä töitä” viranomaisten palveluksessa – Kansallinen säännöstö, jonka mukaan kyse ei ole työsuhteesta – Kansallinen säännöstö, jossa yhteiskunnallisesti hyödyllisiä töitä tekeville työntekijöille maksettava tuki erotetaan samojen viranomaisten samoihin tehtäviin palkkaamien määräaikaisten ja/tai vakituisten työntekijöiden saamasta palkasta

1.                     Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Yleiset tai hypoteettiset kysymykset (SEUT 267 artikla) (ks. 30 ja 31 kohta)

2.                     Sosiaalipolitiikka – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä puitesopimus määräaikaisesta työstä – Direktiivi 1999/70 – Soveltamisala – Kansallisessa säännöstössä tai käytännössä määritelty työsopimus tai -suhde (Neuvoston direktiivin 1999/70 liitteessä oleva 2 lauseke) (ks. 45 ja 49–58 kohta sekä tuomiolauselma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Tribunale di Napoli – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY (EYVL L 175, s. 43) liitteessä olevien 2, 3, 4 ja 5 lausekkeen tulkinta – Syrjintäkiellon periaate – Liikkuvuusrekisteriin tai työnvälitysrekisteriin merkityt työttömät henkilöt, jotka viranomaiset ovat työllistäneet määräajaksi yhteiskunnallisesti hyödyllisiin töihin tai yleishyödyllisiin töihin (ns. yhteiskunnallisesti hyödyllisiin töihin tai yleishyödyllisiin töihin tukityöllistetyt työntekijät) – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään yhteiskunnallisesti hyödyllisiin töihin tai yleishyödyllisiin töihin työllistettyjen työntekijöiden ja samojen viranomaisten samoihin tehtäviin vakituisesti palkkaamien työntekijöiden erilaisesta kohtelusta palkan osalta

Ratkaisu

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteessä olevan, 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 2 lauseketta on tulkittava siten, ettei se ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään, että yhteiskunnallisesti hyödyllisiä töitä tekevien työntekijöiden ja viranomaisten, joille he harjoittavat toimintaansa, välinen suhde ei kuulu mainitun puitesopimuksen soveltamisalaan, jos näillä työntekijöillä ei ole työsuhdetta, sellaisena kuin se on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännössä, tai jos jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet ovat käyttäneet niille kyseisen lausekkeen 2 kohdassa myönnettyä mahdollisuutta, minkä selvittäminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana.

Top