EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0265

Unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio 26 päivänä syyskuuta 2012.
Enrique Serrano Aranda vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin LE LANCIER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset sana- ja kuviomerkit EL LANCERO - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaaraa ei ole - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Väitteen hylkääminen.
Asia T-265/09.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:472

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2012 – Serrano Aranda vastaan SMHV – Burg Groep (LE LANCIER)

(asia T-265/09)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Yhteisön sanamerkkiä LE LANCIER koskeva hakemus – Aikaisemmat kansalliset sana- ja kuviomerkit EL LANCERO – Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaaraa ei ole – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

1.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sekaannusvaara arviointi – Perusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 15, 16, 43, 74 ja 75 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sanamerkki LE LANCIER – Sana- ja kuviomerkit EL LANCERO (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 18, 70 ja 76 kohta)

3.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus – Arviointiperusteet – Tavaroiden täydentävä luonne (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 22 ja 34 kohta)

4.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseisten merkkien samankaltaisuus – Arviointiperusteet – Moniosainen tavaramerkki (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 51 ja 52 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.3.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 366/2008-1), joka koskee Enrique Serrano Arandan ja Burg Groep BV:n välistä väitemenettelyä

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Enrique Serrano Aranda velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top