EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XX0115(02)

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/B-1/37.966 — Distrigaz (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21 )

OJ C 9, 15.1.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 9/6


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

(laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2008/C 9/04)

Päätösluonnoksen perusteella voidaan todeta seuraavaa:

Tausta

Käsiteltävänä olevan asian taustalla on viran puolesta suoritettu tutkimus, joka koski alun perin Distrigaz SA/Distrigas NV:n, jäljempänä Distrigaz, ja teollisuusasiakkaan keskenään Belgiassa tekemää kolmea kaasuntoimitussopimusta. Komissio päätteli alustavasti, että eräät näiden sopimusten piirteet johtivat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan vastaisiin kilpailun rajoituksiin sekä määräävän markkina-asemaa väärinkäyttöön Belgian kaasuntoimitusmarkkinoilla.

I   Ennakkoarviointi

Väitetiedoksianto toimitettiin Distrigazille ja teollisuusasiakkaalle 1. maaliskuuta 2004. Pyynnöstä myönsin Distrigazille 19. toukokuuta 2004 asti lisäaikaa vastata väitetiedoksiantoon. Sekä Distrigaz että teollisuusasiakas toimittivat kirjalliset vastaukset väitetiedoksiantoon.

Suullinen kuuleminen, jossa Distrigaz ja teollisuusasiakas esittivät näkemyksensä komission epäilyksistä, järjestettiin 16. kesäkuuta 2004.

Komissio teki 30. kesäkuuta 2005 Distrigazille osoitetun ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa käsiteltiin komission EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla esittämiä kilpailua koskevia epäilyksiä, jotka kohdistuivat Distrigazin useiden teollisuusasiakkaidensa kanssa Belgiassa tekemiin kaasuntoimitussopimuksiin.

Komissio hyväksyi myöhemmin 8. toukokuuta 2006 Distrigazille osoitetun lisäväitetiedoksiannon. Siinä käsiteltiin puolestaan komission EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla esittämiä kilpailua koskevia epäilyksiä, jotka kohdistuivat kaikkiin Distrigazin teollisuusasiakkaidensa kanssa Belgiassa tekemiin kaasuntoimitussopimuksiin. Erityisten pyyntöjen perusteella vastausten toimittamiselle myönnettiin lisäaikaa ensin 30. kesäkuuta asti, myöhemmin 7. heinäkuuta asti ja lopulta 1. syyskuuta 2006 asti. Tällöin katsottiin, että Distrigazin ei ollut tarpeen vastata lisäväitetiedoksiantoon, koska sitoumuksia koskevat keskustelut edistyivät (ks. alla).

Väitetiedoksianto, ennakkoarviointi ja lisäväitetiedoksianto katsotaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi ennakkoarvioinniksi.

II   Sitoumusten toimittaminen ja markkinatesti

Distrigaz toimitti komissiolle 11. heinäkuuta 2006 sitoumusehdotuksen, jolla se vastasi ennakkoarvioinnissa esitettyihin kilpailua koskeviin epäilyksiin. Asianomaisten komission yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen toimitettiin tarkistettu sitoumusehdotus 1. maaliskuuta 2007.

Komissio julkaisi 5. huhtikuuta 2007Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisen tiedonannon, jossa se esitteli lyhyesti asian ja Distrigazin ehdottamat sitoumukset sekä pyysi asianomaisia kolmansia esittämään huomautuksensa kuukauden kuluessa. Asianomaisilta kolmansilta saatujen huomautusten arvioinnin ja asianomaisten komission yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Distrigaz toimitti sitoumuksista muutetun version 12. kesäkuuta 2007. Distrigaz vahvisti, että nämä sitoumukset tulisi katsoa asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi sitoumuksiksi.

III   Asiakirja-aineistoon ja markkinatestiin tutustuminen

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon myönnettiin Distrigazille ja teollisuusasiakkaalle ensin ensimmäisen väitetiedoksiannon toimittamisen jälkeen ja myöhemmin Distrigazille lisäväitetiedoksiannon toimittamisen jälkeen. Markkinatestin valmistuttua Distrigazille toimitettiin lisäksi markkinatestiin saaduista vastauksista versiot, joista oli poistettu luottamukselliset tiedot.

Päätelmä

Katson, että osapuolten oikeus tulla kuulluksi on tässä asiassa toteutunut.

Bryssel 25. syyskuuta 2007.

Karen WILLIAMS


Top