EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0813

Neuvoston päätös (EU) 2019/813, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, kansainvälisessä viljaneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen

ST/8670/2019/INIT

OJ L 133, 21.5.2019, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/813/oj

21.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/813,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

kansainvälisessä viljaneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni hyväksyi viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, neuvoston päätöksellä 96/88/EY (1), ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995. Yleissopimus tehtiin kolmeksi vuodeksi.

(2)

Yleissopimuksen 33 artiklan nojalla kansainvälinen viljaneuvosto voi pidentää yleissopimusta peräkkäisiksi määräajoiksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen voimassaoloa on sen tekemisen jälkeen jatkettu säännöllisin väliajoin kahdella vuodella. Viimeksi yleissopimuksen voimassaoloa jatkettiin kansainvälisen viljaneuvoston päätöksellä 5 päivänä kesäkuuta 2017 (2), ja yleissopimus on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2019 asti.

(3)

Kansainvälinen viljaneuvoston on määrä päättää 10 päivänä kesäkuuta 2019 pidettävässä 49. istunnossaan yleissopimuksen voimassaolon jatkamisesta edelleen kahdella vuodella 1 päivästä heinäkuuta 2019 alkaen.

(4)

On aiheellista vahvistaa kansainvälisen viljaneuvoston 49. istunnossa unionin puolesta esitettävä kanta, koska yleissopimuksen voimassaolon jatkaminen on unionin edun mukaista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin puolesta otettava kanta kansainvälisen viljaneuvoston 49. istunnossa on äänestää sen puolesta, että viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaoloa jatketaan edelleen kahdella vuodella 1 päivästä heinäkuuta 2019 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. O. TEODOROVICI


(1)  Neuvoston päätös 96/88/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1995, vuoden 1995 viljasopimuksen muodostavien elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen ja viljojen kauppaa koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 21, 27.1.1996, s. 47).

(2)  Tietoa viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamisesta (EUVL L 12, 17.1.2018, s. 1).


Top