Help Print this page 

Document 32014D0386

Title and reference
Neuvoston päätös 2014/386/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014 , Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta
  • In force
OJ L 183, 24.6.2014, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/06/2014
  • Date of effect: 25/06/2014; Voimaantulo Julk.pvm +1 Katso Art. 5
  • Date of end of validity: 23/06/2019; Voimassaoloa jatkaa 32018D880
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unionin neuvosto
  • Form: Päätös
Relationship between documents
Text

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/70


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/386/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet tuomitsivat 6 päivänä maaliskuuta 2014 voimakkaasti Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

(3)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi voimakkaasti kokouksessaan 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2014 Krimin autonomisen tasavallan, jäljempänä ’Krimi’, ja Sevastopolin kaupungin, jäljempänä ’Sevastopol’, laittoman liittämisen Venäjän federaatioon ja korosti, että se ei aio tunnustaa liittämistä. Eurooppa-neuvosto katsoi, että olisi ehdotettava tiettyjä Krimiä koskevia talouteen, kauppaan ja rahoitukseen liittyviä rajoituksia, jotka voidaan panna nopeasti täytäntöön.

(4)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 27 päivänä maaliskuuta 2014 Ukrainan alueellista koskemattomuutta koskevan päätöslauselman 68/262, jossa se vahvisti olevansa sitoutunut Ukrainan suvereniteettiin, poliittiseen riippumattomuuteen, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä, painotti Krimillä 16 päivänä maaliskuuta järjestetyn kansanäänestyksen pätemättömyyttä ja kehotti kaikkia valtioita olemaan tunnustamatta minkäänlaisia muutoksia Krimin ja Sevastopolin asemaan.

(5)

Neuvosto katsoo tässä tilanteessa, että Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin olisi kiellettävä lukuun ottamatta niitä Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita, joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

(6)

Jotta tässä päätöksessä säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, päätöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonti unioniin.

2.   Kielletään Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuontiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisiin Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleviin tavaroihin, jotka Ukrainan viranomaisten on ollut mahdollista tarkastaa ja jotka nämä viranomaiset ovat tarkastaneet ja joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetyt kiellot eivät vaikuta sellaisten sopimusten täytäntöönpanoon 26 päivään syyskuuta 2014 saakka, jotka on tehty ennen 25 päivää kesäkuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien sellaisten liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, jotka tehdään ja pannaan täytäntöön viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2014.

4 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 1 artiklassa säädettyjen kieltojen kiertäminen.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan 23 päivään kesäkuuta 2015 saakka.

Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.


Top