Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0221

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

OJ L 115, 17.4.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/221/oj

17.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014,

julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(2014/221/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 ja 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2010/48/EY (1) nojalla Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on sitonut unionia 22 päivästä tammikuuta 2011 alkaen; sen määräyksistä on tullut erottamaton osa unionin oikeusjärjestystä.

(2)

Marraskuun 26 päivänä 2012 neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta kansainvälisen sopimuksen julkaistujen teosten saatavuuden parantamisesta lukemisesteisten hyväksi.

(3)

Neuvottelut saatettiin menestyksekkäästi päätökseen Marrakeshissa 17–28 päivänä kesäkuuta 2013 pidetyssä diplomaattikokouksessa, ja Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, hyväksyttiin 27 päivänä kesäkuuta 2013.

(4)

Marrakeshin sopimuksessa vahvistetaan joukko kansainvälisiä sääntöjä, joilla varmistetaan, että tekijänoikeutta rajoitetaan tai siihen sovelletaan poikkeuksia kansallisella tasolla sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, ja mahdollistetaan julkaistujen teosten sellaisten esteettömien jäljennösten vaihto yli kansallisten rajojen, jotka on tehty soveltamalla tekijänoikeuteen rajoituksia tai poikkeuksia.

(5)

Marrakeshin sopimus on vuoden ajan sen hyväksymisestä avoinna allekirjoittamista varten niille, jotka täyttävät sopimukseen liittymisen ehdot. Sopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta siltä osin kuin on kyse unionin toimivaltaan kuuluvista kysymyksistä sillä varauksella, että sopimus tehdään myöhemmin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen (2) allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa Marrakeshin sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. TSAFTARIS


(1)  Neuvoston päätös 2010/48/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35).

(2)  Marrakeshin sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


Top