Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1321

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1321/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013 , sellaisenaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla ja/tai savuaromien valmistuksessa käytettäviä sallittuja savuaromien primaarituotteita koskevan unionin luettelon laatimisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 333, 12.12.2013, p. 54–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1321/oj

12.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/54


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1321/2013,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2013,

sellaisenaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla ja/tai savuaromien valmistuksessa käytettäviä sallittuja savuaromien primaarituotteita koskevan unionin luettelon laatimisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista 10 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2065/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2065/2003 10 artiklan 2 kohdassa säädetään sallittuja savuaromien primaarituotteita, jäljempänä ’primaarituotteet’, koskevan unionin luettelon laatimisesta. Kyseinen luettelo on määrä laatia alan toimijoiden toimittamien lupahakemusten ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, asianomaisesta primaarituotteesta antaman lausunnon perusteella.

(2)

Elintarviketurvallisuusviranomainen vastaanotti 14 asetuksen (EY) N:o 2065/2003 10 artiklassa tarkoitettua, primaarituotteiden sallimista koskevaa asianmukaista hakemusta ennen 16 päivää kesäkuuta 2005. Kolme hakemusta peruttiin. Näin ollen elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi yhteensä 11 primaarituotetta. Yksi arvioiduista hakemuksista peruttiin arvioinnin valmistuttua.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2065/2003 4 artiklan 1 kohdan mukaan savuaromien lupaan voidaan liittää erityisiä käyttöehtoja, ja kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan lupa olisi myönnettävä 10 vuodeksi ja voitava uusia 12 artiklan mukaisesti.

(4)

Primaarituotteita ja niistä saatuja savuaromeja käytetään elintarvikkeissa tai niiden pinnalla antamaan elintarvikkeelle savun maku tai täydentämään toista makua savun makua antamatta. Lisäksi niitä käytetään lihan, kalan ja maitotuotteiden savustamisessa. Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristölaitoksen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) suorittama tarkempi altistumistutkimus (2) osoittaa, että käytetystä altistumisen laskentamenetelmästä riippumatta savuaromien korkean saannin pääasialliset lähteet ovat perinteisesti savustetut elintarvikkeet, kuten keitetty savustettu makkara ja pekoni. Elintarvikeryhmät, joita ei perinteisesti savusteta, kuten perunalastut, keitot ja kastikkeet, eivät vaikuta merkittävästi altistumiseen. Koska primaarituotteita valmistetaan savusta, joka on läpikäynyt fraktiointi- ja puhdistusprosessin, savuaromien käyttöä on yleensä pidetty terveyden kannalta turvallisempana kuin sellaisen savun käyttöä, joka on valmistettu polttamalla puuta tai lämmittämällä sahanpurua tai pientä haketta (3).

(5)

Primaarituotetta Scansmoke PB1110 koskevassa, 26 päivänä maaliskuuta 2009 hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa (4) päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan alun perin ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää turvamarginaalia. Käyttötarkoituksia ja käyttömääriä on tarkistettu tämän lausunnon ottamiseksi huomioon. Primaarituotteelle Scansmoke PB1110 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(6)

Primaarituotetta Zesti Smoke Code 10 koskevassa, 29 päivänä tammikuuta 2009 (5) ja 6 päivänä heinäkuuta 2011 (6) hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan alun perin ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää turvamarginaalia. Käyttötarkoituksia ja käyttömääriä on tarkistettu tämän lausunnon ottamiseksi huomioon. Primaarituotteelle Zesti Smoke Code 10 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(7)

Primaarituotetta Smoke Concentrate 809045 koskevassa, 29 päivänä tammikuuta 2009 (7) hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät aiheuta turvallisuusriskiä. Primaarituotteelle Smoke Concentrate 809045 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(8)

Primaarituotetta Scansmoke SEF 7525 koskevassa, 14 päivänä toukokuuta 2009 hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa (8) päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät aiheuta turvallisuusriskiä. Primaarituotteelle Scansmoke SEF 7525 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(9)

Primaarituotetta SmokEz C-10 koskevassa, 14 päivänä toukokuuta 2009 (9) ja 4 päivänä heinäkuuta 2012 (10) hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan alun perin ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää turvamarginaalia. Käyttötarkoituksia ja käyttömääriä on tarkistettu tämän lausunnon ottamiseksi huomioon. Primaarituotteelle SmokEz C-10 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(10)

Primaarituotetta SmokEz Enviro-23 koskevassa, 14 päivänä toukokuuta 2009 (11) ja 4 päivänä heinäkuuta 2012 (12) hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan alun perin ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää turvamarginaalia. Käyttötarkoituksia ja käyttömääriä on tarkistettu tämän lausunnon ottamiseksi huomioon. Primaarituotteelle SmokEz Enviro-23 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(11)

Primaarituotetta TradismokeTM A MAX koskevassa, 26 päivänä marraskuuta 2009 (13) hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan alun perin ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää turvamarginaalia. Käyttötarkoituksia ja käyttömääriä on tarkistettu tämän lausunnon ottamiseksi huomioon. Primaarituotteelle TradismokeTM A MAX olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(12)

Primaarituotetta Scansmoke R909 koskevassa, 26 päivänä marraskuuta 2009 hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa (14) päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan alun perin ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää turvamarginaalia. Käyttötarkoituksia ja käyttömääriä on tarkistettu tämän lausunnon ottamiseksi huomioon. Hakija ilmoitti 26 päivänä marraskuuta 2012 komissiolle, että primaarituotteen nimeksi oli muutettu proFagus-Smoke R709. Primaarituotteelle proFagus-Smoke R709 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(13)

Primaarituotetta Fumokomp koskevassa, 24 päivänä syyskuuta 2009 (15) ja 6 päivänä heinäkuuta 2011 (16) hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät aiheuta turvallisuusriskiä. Primaarituotteelle Fumokomp olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(14)

Primaarituotetta AM 01 koskevassa, 26 päivänä marraskuuta 2009 (17) ja 2 päivänä helmikuuta 2012 (18) hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta. Hakijan alun perin ehdottamat käyttötarkoitukset ja käyttömäärät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää turvamarginaalia. Käyttötarkoituksia ja käyttömääriä on tarkistettu tämän lausunnon ottamiseksi huomioon. Primaarituotteelle AM 01 olisi sen vuoksi annettava lupa erityisin käyttöehdoin.

(15)

Unionin luettelossa olisi annettava kunkin sallitun primaarituotteen osalta tuotteen ainutkertainen tunnus, tuotteen nimi, luvanhaltijan nimi ja osoite, selkeä kuvaus tuotteesta ja sen luonnehdinta, sen käyttöehdot tietyissä elintarvikkeissa tai elintarvikeryhmissä taikka niiden pinnalla sekä päivämäärä, josta alkaen ja johon asti tuotetta saa käyttää. Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi viitattava elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (19) liitteessä II vahvistettuihin elintarvikeryhmiin.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 2065/2003 liitteessä I vahvistetaan primaarituotteiden valmistusta koskevat edellytykset, myös polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäispitoisuudet.

(17)

Kun sallittuja savuaromeja käytetään elintarvikkeissa tai niiden pinnalla, niiden käytön on oltava tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen käyttöehtojen, myös enimmäismäärien, mukaista. Kun sallittuja savuaromeja käytetään yhdistelminä, yksittäisten aromien määriä olisi vähennettävä suhteessa.

(18)

Savustus savuaromeista tuotetulla savulla on elintarvikkeiden käsittelyprosessi, jossa ne altistetaan savulle, joka on tuotettu sumuttamalla savuaromeja savustamossa vastaavan ajan ja vastaavassa lämpötilassa kuin kuuma- tai kylmäsavustuksessa. Savustuksen aikana tapahtuvan savuaromien katoamisen vuoksi on vaikea arvioida, kuinka paljon savuaromeja lopullisessa markkinoille saatettavassa elintarvikkeessa on jäljellä. Siksi käytön olisi oltava hyvien tuotantotapojen mukaista.

(19)

Jollei mahdollisista lisärajoituksista muuta johdu, sallittua savuaromia voi esiintyä elintarvikkeessa paitsi suoran lisäyksen tuloksena myös siksi, että savuaromia on siirtynyt elintarvikkeeseen ainesosasta, jossa sen käyttö on ollut sallittua, edellyttäen että savuaromin määrä ei ole lopputuotteessa suurempi kuin sitä siirtyisi asianmukaisten teknologisten olosuhteiden ja hyvän tuotantotavan mukaisesti käytetystä ainesosasta.

(20)

Unionin luetteloa savuaromeista olisi sovellettava rajoittamatta muiden alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistettujen säännösten soveltamista.

(21)

Koska savuaromeja on jo markkinoilla jäsenvaltioissa, on annettu säännöksiä, joilla varmistetaan sujuva siirtyminen unionin hyväksymismenettelyyn. Asetuksen (EY) N:o 2065/2003 20 artiklassa on vahvistettu tätä varten siirtymäaikoja.

(22)

Asetuksen (EY) N:o 2065/2003 12 artiklan mukaisesti luvat voidaan uusia kymmenen vuoden kausiksi, edellyttäen että luvanhaltija toimittaa hakemuksen komissiolle. Hakemukseen on liitettävä kyseisen asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa luetellut asiakirjat. Asiakirjojen on sisällettävä kaikki saatavilla olevat toksikologiset tiedot niiden ohjeiden mukaisesti, jotka elintarviketurvallisuusviranomainen on antanut 7 päivänä lokakuuta 2004 antamassaan ohjeasiakirjassa tai sen viimeisimmässä päivityksessä.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan luettelo asetuksen (EY) N:o 2065/2003 6 artiklassa tarkoitetuista savuaromien primaarituotteista, joita unionissa on sallittua käyttää – kaikkien muiden vastaavien tuotteiden käytön ollessa tällöin kiellettyä – elintarvikkeissa tai niiden pinnalla ja/tai savuaromien valmistuksessa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Luettelo sallituista savuaromeista on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1.

(2)  ”Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use levels.” RIVM Letter report 320026003.

(3)  The EFSA Journal (2008) 724, s. 1–114.

(4)  The EFSA Journal (2009) ON-1056, s. 1–23.

(5)  The EFSA Journal (2009) ON-982, s. 1–24.

(6)  EFSA Journal (2011) 9(7):2307.

(7)  The EFSA Journal (2009) ON-981, s. 1–19.

(8)  The EFSA Journal (2009) 1224, s. 1–24.

(9)  The EFSA Journal (2009) 1225, s. 1–28.

(10)  EFSA Journal 2012;10(7):2830.

(11)  The EFSA Journal (2009) 1226, s. 1–26.

(12)  EFSA Journal 2012;10(7):2829.

(13)  The EFSA Journal 2010, 8(1):1394.

(14)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1395.

(15)  The EFSA Journal 2009; 7(9):1343.

(16)  EFSA Journal 2011; 9(7):2308.

(17)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1396.

(18)  EFSA Journal 2012; 10(2):2580.

(19)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.


LIITE

Unionin luettelo sallituista savuaromien primaarituotteista, joita käytetään sellaisenaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla ja/tai savuaromien valmistuksessa

Huomautus 1:

Enimmäismäärät viittaavat määriin markkinoille saatetuissa elintarvikkeissa tai niiden pinnalla. Tästä periaatteesta poiketen kuivattujen ja/tai tiivistettyjen elintarvikkeiden osalta, jotka on ennastettava, enimmäismääriä sovelletaan pakkausmerkinnöissä olevien ohjeiden mukaan ennastettuihin tuotteisiin ottaen huomioon vähimmäislaimennuskerroin. Jos primaarituotteita käytetään savuaromien valmistukseen, enimmäismääriä mukautetaan vastaavasti.

Huomautus 2:

Kun elintarvikkeissa tai niiden pinnalla käytetään savuaromien yhdistelmiä, yksittäisten aromien määriä vähennetään suhteessa.

Huomautus 3:

Jos savuaromeja saa käyttää lihajalosteissa (elintarvikeryhmä 8.2) tai jalostetussa kalassa ja jalostetuissa kalastustuotteissa (elintarvikeryhmä 9.2) ja kyseiset elintarvikkeet savustetaan savustamossa sallittuja savuaromeja käyttämällä tuotetulla savulla, käytön on oltava hyvien tuotantotapojen mukaista.

Huomautus 4:

Savuaromin esiintyminen sallitaan

a)

muussa kuin liitteessä tarkoitetussa koostetussa elintarvikkeessa, kun primaarituotteen käyttö on sallittua yhdessä koostetun elintarvikkeen ainesosista;

b)

elintarvikkeessa, jota on tarkoitus käyttää yksinomaan koostetun elintarvikkeen valmistukseen, edellyttäen että koostettu elintarvike täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Tätä ei sovelleta erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/39/EY (1) tarkoitettuihin äidinmaidonkorvikkeisiin, vieroitusvalmisteisiin, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuihin viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lastenruokiin ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin.

Yksilöllinen koodi

SF-001

Tuotteen nimi

Scansmoke PB 1110

Luvanhaltijan nimi

Azelis Denmark A/S

Luvanhaltijan osoite

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

TANSKA

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

90 % pyökkiä (Fagus sylvatica), 10 % tammea (Quercus alba)

2.

Eritelmä:

pH: 2,1 – 2,9

Vesi: 47,0 – 56,0 %

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 8 – 12 %

Karbonyyliyhdisteet: 17 – 25 %

Fenolit (kuten syringoli, mg/g): 10,5 – 20,1

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.7

Juusto ja juustotuotteet

2,0

2.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

0,002

3.

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet

0,005

5.

Makeistuotteet

0,05

8.1.2

Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (2)

2,0

8.2

Lihajalosteet

2,0

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

2,0

9.3

Kalanmäti

2,0

12.2

Yrtit, mausteet ja maustamisseokset

2,3

12.5

Keitot ja liemet

0,23

12.6

Kastikkeet

1,0

12.7

Salaatit ja maustetut levitteet

0,23

14.1

Alkoholittomat juomat

0,02

14.2

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet

0,02

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

2,0

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-002

Tuotteen nimi

Zesti Smoke Code 10

Luvanhaltijan nimi

Mastertaste

Luvanhaltijan osoite

Draycott Mills

Cam

Dursley

Gloucestershire GL11 5NA

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

50–60 % hikkoria (Carya ovata), 40–50 % tammea (Quercus alba)

2.

Eritelmä:

pH: 2,0–2,5

Vesi: 62,3–65,7 %

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 10,5–11

Karbonyyliyhdisteet (g/100 ml): 15–25

Fenolit (mg/ml): 12–22

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.7

Juusto ja juustotuotteet

0,50

1.8

Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös juoman valkaisuaineet

0,50

4.2

Hedelmä- ja kasvisjalosteet

0,30

8.1.2

Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004

2,5

8.2

Lihajalosteet

2,5

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

2,0

9.3

Kalanmäti

2,0

12.2

Yrtit, mausteet ja maustamisseokset

3,0

12.5

Keitot ja liemet

0,30

12.6

Kastikkeet

1,0

12.9

Proteiinituotteet, paitsi ryhmään 1.8 kuuluvat tuotteet

1,0

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

3,0

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-003

Tuotteen nimi

Smoke concentrate 809045

Luvanhaltijan nimi

Symrise AG

Luvanhaltijan osoite

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

SAKSA

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

Pyökki (Fagus sylvatica)

2.

Eritelmä:

pH: 2–3

Vesi: 5–15 %

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 8–15 %

Karbonyyliyhdisteet: 10–20 %

Fenolit 0,2–0,6 %

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5 mg/kg

Arseeni: < 3 mg/kg

Kadmium: < 1 mg/kg

Elohopea: < 1 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.

Maitotuotteet ja maitotuotteita jäljittelevät tuotteet

0,50

4.2

Hedelmä- ja kasvisjalosteet

0,30

6.4.5

Täytetyn makaronin ja pastan (raviolin ja vastaavien) täytteet

1,0

7.1

Leipä ja sämpylät

0,60

7.2

Konditoriatuotteet

0,60

8.

Liha

0,60

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

0,60

9.3

Kalanmäti

0,60

12.2

Yrtit, mausteet ja maustamisseokset

3,0

12.5

Keitot ja liemet

0,60

12.6

Kastikkeet

4,0

12.7

Salaatit ja maustetut levitteet

1,0

12.9

Proteiinituotteet, paitsi ryhmään 1.8 kuuluvat tuotteet

1,0

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

3,0

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-004

Tuotteen nimi

Scansmoke SEF 7525

Luvanhaltijan nimi

Azelis Denmark A/S

Luvanhaltijan osoite

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

TANSKA

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

35 % punatammea (Quercus rubra), 35 % valkotammea (Quercus alba), 10 % vaahteraa (Acer saccharum), 10 % pyökkiä (Fagus grandifolia) ja 10 % hikkoria (Carya ovata)

2.

Eritelmä:

Vesi: 0,3–0,9 paino-%

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 0,09–0,25 meq/g

Karbonyyliyhdisteet: 1,2–3,0 paino-%

Fenolit 8–12 paino-%

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.

Maitotuotteet ja maitotuotteita jäljittelevät tuotteet

0,16

2.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

0,05

4.2

Hedelmä- ja kasvisjalosteet

0,05

5.

Makeistuotteet

0,08

6.

Vilja ja viljatuotteet

0,05

7.1

Leipä ja sämpylät

0,08

7.2

Konditoriatuotteet

0,08

8.

Liha

0,16

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

0,16

9.3

Kalanmäti

0,16

10.2

Jalostetut munat ja munatuotteet

0,05

12.2

Yrtit, mausteet ja maustamisseokset

0,18

12.5

Keitot ja liemet

0,05

12.6

Kastikkeet

0,05

12.7

Salaatit ja maustetut levitteet

0,05

12.9

Proteiinituotteet, paitsi ryhmään 1.8 kuuluvat tuotteet

0,05

14.1

Alkoholittomat juomat

0,05

14.2

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet

0,05

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

0,08

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-005

Tuotteen nimi

SmokEz C-10

Luvanhaltijan nimi

Red Arrow Products Company LLC

Luvanhaltijan osoite

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221–1537

Yhdysvallat

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

 

Vaahtera (Acer saccharum): 25–60 %

 

Tammi (Quercus alba): 10–40 %

 

Hikkori (Carya ovata): 10–25 %

 

Saarni (Fraxinus americana), koivu (Betula papyrifera ja Betula alleghanisensis), kirsikka (Prunus serotina), pyökki (Facus grandifolia): 0–15 % (yhteensä)

2.

Eritelmä:

pH: 2,1–2,6

Vesi: 60,7–65,1 %

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 10,5–12,0 paino-%

Karbonyyliyhdisteet: 12,0–17,0 paino-%

Fenolit 10,0–15,0 mg/ml

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.7

Juusto ja juustotuotteet

0,20

8.1.2

Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004

2,5

8.2

Lihajalosteet

2,5

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

2,0

9.3

Kalanmäti

2,0

12.2

Yrtit, mausteet, maustamisseokset ja maustekastikkeet

3,0

12.6

Kastikkeet ja samankaltaiset tuotteet

3,0

15

Pikkusuolaiset ja välipalat

3,0

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-006

Tuotteen nimi

SmokEz Enviro-23

Luvanhaltijan nimi

Red Arrow Products Company LLC

Luvanhaltijan osoite

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221–1537

Yhdysvallat

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

 

Vaahtera (Acer saccharum): 25–65 %

 

Tammi (Quercus alba): 20–75 %

 

Hikkori (Carya ovata), saarni (Fraxinus americana), koivu (Betula papyrifera ja Betula alleghanisensis), kirsikka (Prunus serotina), pyökki (Facus grandifolia): 0–15 % (yhteensä)

2.

Eritelmä:

pH: 2,8–3,2

Vesi: 57,0–64,4 %

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 6,0–7,0 paino-%

Karbonyyliyhdisteet: 16,0–24,0 paino-%

Fenolit 10,0–16,0 mg/ml

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.7

Juusto ja juustotuotteet

2,0

8.1.2

Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004

5,0

8.2

Lihajalosteet

5,0

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

2,0

9.3

Kalanmäti

2,0

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-007

Tuotteen nimi

TradismokeTM A MAX

Luvanhaltijan nimi

Nactis

Luvanhaltijan osoite

36, rue Gutenberg ZI La Marinière

91070 Bondoufle

RANSKA

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

Pyökki (Fagus grandifolia)

2.

Eritelmä:

pH: 1,5–2,5

Vesi: 50–58 paino-%

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 13–16 paino-%

Karbonyyliyhdisteet: 17–22 paino-%

Fenolit 30–45 mg/ml

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.4

Maustetut fermentoidut maitotuotteet, myös lämpökäsitellyt tuotteet

1,0

1.6.3

Muut kermat

1,0

1.7.3

Syötävä juuston kuori

1,0

1.7.5

Sulatejuustot

1,0

2.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

1,0

8.1.2

Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004

4,0

8.2

Lihajalosteet

4,0

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

4,0

9.3

Kalanmäti

4,0

12.2

Yrtit, mausteet ja maustamisseokset

1,0

12.5

Keitot ja liemet

0,50

12.6

Kastikkeet

1,0

14.1

Alkoholittomat juomat

0,10

14.2

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet

0,10

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

1,0

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-008

Tuotteen nimi

proFagus-Smoke R709

Luvanhaltijan nimi

ProFagus Gmbh

Luvanhaltijan osoite

Uslarer Strasse 30

37194 Bodenfelde

SAKSA

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

90 % pyökkiä (Fagus sylvatica), 10 % tammea (Quercus alba)

2.

Eritelmä:

pH: 2,0–2,5

Vesi: 76,7–83,5 %

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 10,5–12,5 meq/g

Karbonyyliyhdisteet: 5–10 paino-%

Fenolit 5–10 paino-%

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.7

Juusto ja juustotuotteet

2,5

2.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

0,002

3.

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet

0,005

4.2

Hedelmä- ja kasvisjalosteet

0,55

5.

Makeistuotteet

0,10

8.1.2

Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004

2,5

8.2

Lihajalosteet

2,5

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

2,5

9.3

Kalanmäti

2,5

12.2

Yrtit, mausteet ja maustamisseokset

4,0

12.4

Sinappi

0,10

12.5

Keitot ja liemet

0,28

12.6

Kastikkeet

1,5

12.7

Salaatit ja maustetut levitteet

0,40

14.1

Alkoholittomat juomat

0,10

14.2

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet

0,02

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

2,5

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-009

Tuotteen nimi

Fumokomp

Luvanhaltijan nimi

Kompozíció Kft

Luvanhaltijan osoite

Kompozíció Kft

2053 Herceghalom

UNKARI

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

85 % pyökkiä (Fagus sylvatica), 15 % euroopanvalkopyökkiä (Carpinus betulus)

2.

Eritelmä:

Vesipitoisuus: < 2 paino-%

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 1–8 paino-%

Karbonyyliyhdisteet: 25–30 paino-%

Fenolit 15–60 paino-%

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.4

Maustetut fermentoidut maitotuotteet, myös lämpökäsitellyt tuotteet

0,06

1.6.3

Muut kermat

0,06

1.7

Juusto ja juustotuotteet

0,06

1.8

Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös juoman valkaisuaineet

0,06

2.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

0,06

3.

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet

0,06

4.2

Hedelmä- ja kasvisjalosteet

0,06

5.

Makeistuotteet

0,06

6.3

Aamiaisviljatuotteet

0,06

6.4.5

Täytetyn makaronin ja pastan (raviolin ja vastaavien) täytteet

0,06

6.5

Nuudelit

0,06

6.6

Taikinat

0,06

6.7

Esikypsennetyt tai jalostetut viljatuotteet

0,06

7.1

Leipä ja sämpylät

0,06

7.2

Konditoriatuotteet

0,06

8.

Liha

0,06

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

0,06

9.3

Kalanmäti

0,06

10.2

Jalostetut munat ja munatuotteet

0,06

12.2

Yrtit, mausteet ja maustamisseokset

0,06

12.3

Etikka

0,06

12.4

Sinappi

0,06

12.5

Keitot ja liemet

0,06

12.6

Kastikkeet

0,06

12.7

Salaatit ja maustetut levitteet

0,06

12.9

Proteiinituotteet, paitsi ryhmään 1.8 kuuluvat tuotteet

0,06

13.3

Painon hallintaan käytetyt ruokavaliovalmisteet, jotka on tarkoitettu korvaamaan päivän kaikki ateriat tai yksittäinen ateria

0,06

13.4

Gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvat elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 41/2009 (3)

0,06

14.1.4

Maustetut juomat

0,06

14.1.5.2

Muut

0,06

14.2

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet

0,06

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

0,06

16.

Jälkiruoat lukuun ottamatta ryhmiin 1, 3 ja 4 kuuluvia tuotteita

0,06

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


Yksilöllinen koodi

SF-010

Tuotteen nimi

AM 01

Luvanhaltijan nimi

AROMARCO, s.r.o

Luvanhaltijan osoite

Mlynská 15

929 01 Dunajská Streda

SLOVAKIA

Tuotteen kuvaus ja luonnehdinta

1.

Raaka-aineet:

Pyökki (Fagus sylvatica)

2.

Eritelmä:

Liuotin: etanoli/vesi-seos (noin 60/40 paino-%)

Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 3,5–5,2 g/kg

Karbonyyliyhdisteet: 6,0–10,0 g/kg

Fenolit 8,0–14,0 g/kg

3.

Puhtausvaatimukset:

Lyijy: < 5,0 mg/kg

Arseeni: < 3,0 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

Elohopea: < 1,0 mg/kg

Käyttöehdot

Elintarvikeryhmä

Enimmäismäärä g/kg

1.4

Maustetut fermentoidut maitotuotteet, myös lämpökäsitellyt tuotteet

0,60

1.6.3

Muut kermat

0,60

1.7

Juusto ja juustotuotteet

0,60

1.8

Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös juoman valkaisuaineet

0,60

2.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

0,40

8.1.2

Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004

0,85

8.2

Lihajalosteet

0,85

9.2

Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset

0,80

9.3

Kalanmäti

0,80

14.2

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet

0,02

15.

Pikkusuolaiset ja välipalat

1,30

Päivämäärä, josta alkaen tuote on sallittu

1. tammikuuta 2014

Päivämäärä, johon asti tuote on sallittu

1. tammikuuta 2024


(1)  EUVL L 124, 20.5.2009, s. 21.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 16, 21.1.2009, s. 3.


Top