Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0051

Komission delegoitu direktiivi 2012/51/EU, annettu 10 päivänä lokakuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kadmiumia sisältäviä sovelluksia koskevan poikkeuksen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 348, 18.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 033 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2012/51/oj

18.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/18


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI 2012/51/EU,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kadmiumia sisältäviä sovelluksia koskevan poikkeuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään kadmiumin käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Kadmiumin korvaaminen ammattimaisissa äänilaitteissa käytettävien analogisten optoeristimien valovastuksissa on edelleen teknisesti mahdotonta. Sen vuoksi kadmiumin käyttö kyseisissä valovastuksissa olisi vapautettava kiellosta. Poikkeus olisi kuitenkin rajoitettava ajallisesti, koska kadmiumitonta teknologiaa koskeva tutkimus edistyy kaiken aikaa, ja korvaavia aineita saattaa olla saatavilla vuoden 2013 loppuun mennessä.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2013. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Lisätään direktiivin 2011/65/EU liitteeseen III kohta 40:

”40

Kadmium ammattimaisissa äänilaitteissa käytettävien analogisten optoeristimien valovastuksissa

Voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013”


Top