EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0419

2012/419/EU: Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012 , Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden

OJ L 204, 31.7.2012, p. 131–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2012, p. 18–18 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 203 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/419/oj

31.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/131


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012,

Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden

(2012/419/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 355 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Ranskan tasavallan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 355 artiklan 6 kohdassa annetaan Eurooppa-neuvostolle mahdollisuus asianomaisen jäsenvaltion aloitteesta, yksimielisesti ja komissiota kuultuaan tehdä päätös, jolla muutetaan 355 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun Tanskan, Ranskan tai Alankomaiden maan tai alueen asemaa unioniin nähden.

(2)

Ranskan tasavalta, jäljempänä ’Ranska’, on Ranskan tasavallan presidentin 29 päivänä lokakuuta 2011 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Eurooppa-neuvostoa tekemään tällaisen päätöksen, jotta Mayotte, jolla on tällä hetkellä perussopimuksen 355 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu merentakaisen maan ja alueen asema ja joka mainitaan tästä syystä perussopimuksen liitteessä II, saisi perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetun syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen aseman.

(3)

Ranskan pyyntö pohjautuu Mayotten asukkaiden valitsemaan asteittaiseen lähentymiseen emämaahan, joka on vahvistettu 29 päivänä maaliskuuta 2009 järjestetyssä kansanäänestyksessä, jossa ehdotus Mayotten muuttamiseksi departementiksi hyväksyttiin 95,2 prosentilla annetuista äänistä. Mayottesta tuli siten 31 päivänä maaliskuuta 2011 Ranskan 101. departementti ja Ranskan viides merentakainen departementti.

(4)

Mayotte täyttää rakenteellisen sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa sekä maantieteellisen sijaintinsa perusteella kaikki perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut syrjäisimpien alueiden erityispiirteet. Jotta 349 artiklaa voidaan soveltaa kokonaisuudessaan Mayotteen, olisi siihen samoin kuin perussopimuksen 355 artiklan 1 kohtaan lisättävä Mayottea koskeva viittaus.

(5)

Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden vastauksena demokraattisesti ilmaistuun pyyntöön olisi johdonmukainen edistysaskel, joka on sopusoinnussa Mayotten saaman, emämaan asemaa lähellä olevan aseman kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Mayotte lakkaa 1 päivästä tammikuuta 2014 olemasta merentakainen maa ja alue, johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännen osan määräyksiä, ja se saa tuolloin mainitun perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetun unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen aseman.

2 artikla

Muutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus seuraavasti:

1)

Lisätään 349 artiklan ensimmäisessä kohdassa sana ”Mayotten” sanan ”Martiniquen” jälkeen;

2)

Lisätään 355 artiklan 1 kohdassa sana ”Mayotteen” sanan ”Martiniqueen” jälkeen;

3)

Poistetaan liitteessä II oleva kuudes luetelmakohta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2012.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


Top