Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0557

Komission asetus (EY) N:o 557/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009 , asetuksella (EY) N:o 412/2008 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

OJ L 164, 26.6.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/557/oj

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 557/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 412/2008 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana 8 päivänä toukokuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 545/2007 (3) avataan naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Tuontioikeushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4057, oikeuksien osalta. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontioikeuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontioikeushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 412/2008 nojalla 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi, sovelletaan 18,957513 prosentin suuruista jakokerrointa kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4057 oikeuksien osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 125, 9.5.2008, s. 7.


Top