Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0451

2009/451/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009 , Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksesta hyväksyä toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annettu neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4427)

OJ L 149, 12.6.2009, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 132 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/451/oj

12.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/73


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009,

Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksesta hyväksyä toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annettu neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4427)

(2009/451/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 11 a artiklan,

ottaa huomioon 15 päivänä tammikuuta 2009 päivätyn Yhdistyneen kuningaskunnan kirjeen neuvostolle ja komissiolle,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä joulukuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa (1).

(2)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistunut asetuksen (EY) N:o 4/2009 antamiseen.

(3)

Kyseisen pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti neuvostolle ja komissiolle 15 päivänä tammikuuta 2009 päivätyllä ja 17 päivänä tammikuuta 2009 komissioon saapuneella kirjeellä aikomuksestaan hyväksyä asetus (EY) N:o 4/2009.

(4)

Komissio antoi 21 päivänä huhtikuuta 2009 neuvostolle myönteisen lausunnon Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksesta hyväksyä asetus (EY) N:o 4/2009,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetusta (EY) N:o 4/2009 sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 2 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Asetus (EY) N:o 4/2009 tulee voimaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan sekä 71, 72 ja 73 artiklan säännöksiä sovelletaan 18 päivästä syyskuuta 2010.

Asetuksen muita säännöksiä sovelletaan 18 päivästä kesäkuuta 2011 edellyttäen, että vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaa elatusvelvollisuuteen sovellettavasta laista on alettu soveltaa yhteisössä kyseiseen päivämäärään mennessä. Muussa tapauksessa asetusta sovelletaan siitä päivästä, jona mainittua pöytäkirjaa aletaan soveltaa yhteisössä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.


Top