EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0162

2009/162/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009 , päätöksen 2005/51/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajanjaksosta, jonka kuluessa torjunta-aineiden tai pysyvien orgaanisten yhdisteiden saastuttamaa maa-ainesta saa tuoda yhteisöön dekontaminaatiotarkoituksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1174)

OJ L 55, 27.2.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 48 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/162/oj

27.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2009,

päätöksen 2005/51/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajanjaksosta, jonka kuluessa torjunta-aineiden tai pysyvien orgaanisten yhdisteiden saastuttamaa maa-ainesta saa tuoda yhteisöön dekontaminaatiotarkoituksiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1174)

(2009/162/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poiketen siitä, mitä direktiivissä 2000/29/EY säädetään, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää tilapäisiä poikkeuksia tiettyihin neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiin torjunta-aineiden tai pysyvien orgaanisten yhdisteiden saastuttaman maa-aineksen dekontaminaatiotarkoituksiin tapahtuvan maahantuonnin osalta 21 päivänä tammikuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/51/EY (2) annetaan vanhojen ja ei-toivottujen torjunta-aineiden käytön ehkäisemistä ja niiden hävittämistä koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ohjelmaan osallistuville jäsenvaltioille rajoitetuksi ajaksi lupa sallia tällaisten torjunta-aineiden saastuttaman maa-aineksen tuonti yhteisöön käsiteltäväksi erityisissä ongelmajätteiden polttolaitoksissa.

(2)

Koska ohjelman täytäntöönpano on viivästynyt, olisi pidennettävä ajanjaksoa, jonka kuluessa saastunutta maa-ainesta saa tuoda päätöksellä 2005/51/EY myönnetyn luvan nojalla.

(3)

Päätöstä 2005/51/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/51/EY 1 artiklan toisessa kohdassa sanat ”28 päivän helmikuuta 2009” sanoilla ”29 päivän helmikuuta 2012”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUVL L 21, 25.1.2005, s. 21.


Top