Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0103

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/103/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008 , paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta paristojen ja akkujen markkinoille saattamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 327, 5.12.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 172 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/103/oj

5.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/7


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/103/EY,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2008,

paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta paristojen ja akkujen markkinoille saattamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä, (2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/66/EY (3) 6 artiklan 2 kohtaa olisi selvennettävä sen mahdollistamiseksi, että ennen 26 päivää syyskuuta 2008 missä tahansa yhteisön alueella markkinoille laillisesti saatetut paristot ja akut, jotka eivät ole mainitun direktiivin mukaisia, voivat edelleen olla markkinoilla yhteisössä tämän päivämäärän jälkeen. Tämä selvennys takaisi oikeusvarmuuden yhteisössä markkinoille saatettujen paristojen osalta ja varmistaisi sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan. Selvennys on jätteen minimoinnin periaatteen mukainen ja vähentäisi osaltaan hallinnollisia rasitteita.

(2)

Direktiivi 2006/66/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2006/66/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2006/66/EY 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että paristoja ja akkuja, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, ei saateta markkinoille 26 päivän syyskuuta 2008 jälkeen.

Paristot ja akut, jotka saatetaan markkinoille kyseisen päivämäärän jälkeen ja jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, on vedettävä pois markkinoilta.”

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5 päivänä tammikuuta 2009.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä marraskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  Lausunto annettu 9. heinäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. heinäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. lokakuuta 2008.

(3)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.


Top