Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0146

2008/146/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008 , Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

OJ L 53, 27.2.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 167 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj

27.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 53/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä tammikuuta 2008,

Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2008/146/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan, 63 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohdan, 66 artiklan ja 95 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen kun komissio sai tarvittavat valtuudet 17 päivänä kesäkuuta 2002, neuvottelut Sveitsin viranomaisten kanssa Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen on saatu päätökseen.

(2)

Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen on allekirjoitettu 26 päivänä lokakuuta 2004 Euroopan yhteisön puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2004/860/EY (2) mukaisesti sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (3) säännöksiä on tarkoituksenmukaista soveltaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan Schengenin säännöstön kehittämisen osalta tarvittavin muutoksin myös Sveitsiin.

(5)

Tämä päätös ei vaikuta Yhdistyneen kuningaskunnan asemaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (4) perusteella.

(6)

Tämä päätös ei vaikuta Irlannin asemaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan sekä Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/192/EY (5) perusteella.

(7)

Tämä päätös ei vaikuta Tanskan asemaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan perusteella,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ja sopimukseen liittyvät asiakirjat, jotka ovat päätösasiakirja, kirjeenvaihtona tehty sopimus komiteoista, jotka avustavat komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa, ja yhteinen julistus sekakomiteoiden yhteisistä kokouksista.

Sopimuksen, päätösasiakirjan, kirjeenvaihdon ja yhteisen julistuksen tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä. (6)

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan sopimuksen liitteissä A ja B lueteltujen määräysten ja säännösten ja niiden kehittämiseksi annettujen määräysten ja säännösten soveltamisalaan kuuluvilla aloilla siltä osin kuin kyseisillä määräyksillä ja säännöksillä on tai niille on päätöksen 1999/436/EY (7) mukaisesti määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimukseen sisältyvä oikeusperusta.

3 artikla

Neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1–4 artiklan säännöksiä sovelletaan samalla tavoin Sveitsin osallistumiseen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen.

4 artikla

Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 14 artiklassa tarkoitettu hyväksymisasiakirja ilmauksena yhteisön suostumuksesta tulla sopimuksen sitomaksi.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  Lausunto annettu 13. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 370, 12.12.2004, s. 78.

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  Katso tämän virallisen lehden sivu 52.

(7)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 17.


Top