Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0104

2007/104/EY: Komission päätös, tehty 15 päivänä helmikuuta 2007 , päätöksen 2002/300/EY muuttamisesta bonamioosi-nilviäistaudin ( Bonamia ostreae ) osalta hyväksyttyjen alueiden luetteloon sisältymättömien alueiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 419) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 46, 16.2.2007, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 250–252 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; Implisiittinen kumoaja 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/104(1)/oj

16.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä helmikuuta 2007,

päätöksen 2002/300/EY muuttamisesta bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) osalta hyväksyttyjen alueiden luetteloon sisältymättömien alueiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 419)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/104/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (Marteilia refringens) osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta 18 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn komission päätöksen 2002/300/EY (2) liitteessä luetellaan yhteisön alueet, joiden katsotaan olevan vapaita bonamioosi-nilviäistaudista ja/tai marteilioosi-nilviäistaudista.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle heinäkuussa 2006 vastaanotetulla kirjeellä, että bonamioosi-nilviäistautia on havaittu Loch Sunartissa. Aluetta pidettiin aiemmin vapaana bonamioosi-nilviäistaudista, mutta sitä ei voida enää pitää tällaisena.

(3)

Irlanti ilmoitti komissiolle marraskuussa 2006 vastaanotetulla kirjeellä, että bonamioosi-nilviäistautia on havaittu Lough Swillyssä. Aluetta pidettiin aiemmin vapaana bonamioosi-nilviäistaudista, mutta sitä ei voida enää pitää tällaisena.

(4)

Päätöstä 2002/300/EY olisi näin ollen muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2002/300/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 103, 19.4.2002, s. 24. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/559/EY (EUVL L 219, 10.8.2006, s. 28).


LIITE

”LIITE

BONAMIOOSI- JA/TAI MARTEILIOOSI-NILVIÄISTAUDIN OSALTA HYVÄKSYTYT ALUEET

1.A   Bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt irlannin alueet

Irlannin koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia kahdeksaa aluetta:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle,

Lough Swilly.

1.B   Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt irlannin alueet

Irlannin koko rannikko.

2.A   Bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt yhdistyneen kuningaskunnan, kanaalisaarten ja mansaaren alueet

Ison-Britannian koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia viittä aluetta:

Cornwallin etelärannikko Lizardista Start Pointiin,

Solentin suiston ympärillä oleva alue Portland Billistä Selsey Billiin,

Essexin rannikko Shoeburynessistä Landguard Pointiin,

Lounais-Walesin rannikko Wooltack Pointista St. Govan’s Headiin, mukaan lukien Milford Haven sekä Cleddau-joen vuorovesialueet idässä ja lännessä,

Loch Sunartin veden sisältävä alue Maclean’s Nosen pohjoisimmasta kärjestä eteläkaakkoon ulottuvan linjan itäpuolelta Auliston Pointiin,

Pohjois-Irlannin koko rannikko lukuun ottamatta seuraavaa aluetta:

Lough Foyle,

Guernseyn ja Hermin koko rannikko,

Jerseyn alue: Alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripenikulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla,

Mansaaren koko rannikko.

2.B   Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt yhdistyneen kuningaskunnan, kanaalisaarten ja mansaaren alueet

Ison-Britannian koko rannikko,

Pohjois-Irlannin koko rannikko,

Guernseyn ja Hermin koko rannikko,

Jerseyn alue: Alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripenikulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla,

Mansaaren koko rannikko.

3.   Bonamioosi- ja marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt tanskan alueet

Limfjorden lännestä Thyborønista itään Halsiin. ”


Top