EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0037

Komission direktiivi 2006/37/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY liitteen II muuttamisesta tiettyjen aineiden lisäämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 94, 1.4.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 327–328 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/37/oj

1.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/32


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/37/EY,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY liitteen II muuttamisesta tiettyjen aineiden lisäämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2002/46/EY määritellään ne vitamiinit ja kivennäisaineet sekä niistä jokaisen osalta ne muodot, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistamisessa.

(2)

Direktiivin 2002/46/EY liitteisiin olisi sisällytettävä ne vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (jäljempänä ’viranomainen’) on arvioinut ja joiden tieteellinen arviointi on myönteinen.

(3)

Viranomainen on hiljattain tehnyt ja julkaissut myönteisen tieteellisen arvioinnin eräistä vitamiineista ja kivennäisaineista.

(4)

On aiheellista korvata luokan otsikko ”foolihappo”, jotta muiden folaattimuotojen sisällyttäminen direktiivin 2002/46/EY liitteeseen II tulisi otetuksi huomioon.

(5)

Direktiivi 2002/46/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/46/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säädökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2002/46/EY liite II seuraavasti:

1)

Osassa ”A. Vitamiinit”:

a)

korvataan otsikko ”10. FOOLIHAPPO” otsikolla ”10. FOLAATTI”;

b)

lisätään otsikon 10. FOLAATTI alle seuraava rivi:

”b)

kalsium-L-metyylifolaatti”.

2)

Osassa ”B. Kivennäisaineet” lisätään ennen kuparikarbonaattia seuraava rivi:

”ferrobisglysinaatti”.


Top