Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0610

2005/610/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä elokuuta 2005, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2925) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 208, 11.8.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 318–321 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 103 - 106

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/610/oj

11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä elokuuta 2005,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2925)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/610/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista (2).

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen, savun muodostumisen ja näiden leviämisen rajoittamiseen syttymistilaan tai tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Rajoittamistarve voidaan ilmaista ainoastaan tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoeroilla niiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Luokitusjärjestelmä hyväksyttiin yhdenmukaistetulla ratkaisulla neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä 2000/147/EY (3).

(6)

Tiettyjen rakennustuotteiden osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY hyväksyttyä luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja rakennusmateriaalien palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8)

Tuotteita on tapauksen mukaan tarkasteltu ottaen huomioon niiden lopullinen käyttösovellus.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/632/EY (EUVL L 220, 3.9.2003, s. 5).


LIITE

Tämän liitteen taulukoissa luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko 1

LIIMAPUIDEN (1) PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Materiaali

Tuotekohtaiset tiedot

Keskitiheys vähintään (2)

(kg/m3)

Kokonaispaksuus vähintään

(mm)

Luokka (3)

Liimapuu

Standardin EN 14080 mukaiset liimapuutuotteet

380

40

D-s2, d0


Taulukko 2

LAMINOITUJEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi (4)

Tuotekohtaiset tiedot

Vähimmäistiheys

(kg/m3)

Kokonaispaksuus vähintään

(mm)

Lattianpäällysteluokka (5)

Laminoitu lattianpäällyste

Standardin EN 13329:2000 mukaisesti valmistetut laminoidut lattianpäällysteet.

800

6,5

EFL


Taulukko 3

JOUSTAVIEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi (6)

EN-tuotestandardi

Vähimmäispaino

(g/m2)

Enimmäispaino

(g/m2)

Kokonaispaksuus vähintään

(mm)

Lattianpäällysteluokka (7)

Yksivärinen ja kuvioitu linoleumipäällyste

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset polyvinyylikloridilattianpäällysteet

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Vaahtokerroksen sisältävät polyvinyylikloridilattianpäällysteet

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Polyvinyylikloridilattianpäällysteet korkkiperustaisella pohjalla

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Vaahdotetut (joustovinyyli) polyvinyylikloridilattianpäällysteet

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Jäykät polyvinyylikloridilaatat

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Korkkiainepohjainen linoleumipäällyste

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset vaahtopohjaiset lattianpäällysteet, jotka ovat sileää kumia

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset lattianpäällysteet, jotka ovat sileää kumia

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset lattianpäällysteet, jotka ovat epätasaista kumia

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Taulukko 4

TEKSTIILIÄ OLEVIEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi (8)

EN-tuotestandardi

Lattianpäällysteluokka (9)

Ei-palonkestävät konetehdyt kokolattianukkamatot ja nukkamattolaatat (10)

EN 1307

EFL

Ei-palonkestävät tekstiiliä olevat lattianpäällysteet ilman laattoja (10)

EN 1470

EFL

Ei-palonkestävät tekstiiliä olevat lattianpäällysteet laatoilla (10)

EN 13297

EFL


(1)  Sovelletaan kaikkiin tuotestandardin kattamiin puulajeihin ja liimoihin.

(2)  Määritelty standardin EN 13238 mukaisesti.

(3)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.

(4)  Mistä tahansa puupohjaisesta substraatista ≥ D-s2, d0 tai mistä tahansa luokan A2-s1, d0 substraatista tehty irtoasennettu lattialaatta.

(5)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

(6)  Mistä tahansa puupohjaisesta substraatista ≥ D-s2, d0 tai mistä tahansa luokan A2-s1, d0 substraatista tehty irtoasennettu lattialaatta.

(7)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

(8)  Lattianpäällyste, joka on liimattu tai irtoasennettu luokassa A2-s1, d0.

(9)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

(10)  Tekstiiliä olevat lattianpäällysteet, joiden kokonaismassa on enintään 4 800 g/m2 ja laatan vähimmäispaksuus on 1,8 mm (ISO 1766) ja:

pinta on 100-prosenttisesti villaa,

pinta on vähintään 80-prosenttisesti villaa – enintään 20-prosenttisesti polyamidia,

pinta on vähintään 80-prosenttisesti villaa – enintään 20-prosenttisesti polyamidia tai polyesteriä,

pinta on 100-prosenttisesti polyamidia,

pinta on 100-prosenttisesti polypropeenia, ja jos se on SBR-vaahtopohjainen, sen kokonaismassa on yli 780 g/m2. Kaikki muihin vaahtoihin pohjautuvat polypropeenimatot on suljettu pois.


Top