EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0091

2005/91/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2005, sen aikajakson vahvistamisesta, jonka jälkeen raivotautirokotusta pidetään voimassa olevana (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 190) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 31, 4.2.2005, p. 61–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 3–3 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 161 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 161 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 193 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Kumoaja 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/91(1)/oj

4.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/61


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä helmikuuta 2005,

sen aikajakson vahvistamisesta, jonka jälkeen raivotautirokotusta pidetään voimassa olevana

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 190)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/91/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava muissa kuin kaupallisissa koirien, kissojen, hillerien ja frettien kuljetuksissa, ja näiden kuljetusten valvontaa koskevat säännöt.

(2)

Mainitussa asetuksessa säädetään, että lemmikkieläimen mukana on oltava todistus, joka osoittaa, että eläimellä on rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukainen voimassa oleva ja tarvittaessa uusittu raivotautirokotus.

(3)

Rokotteen valmistajan suosituksissa mainitaan selvästi immuniteetin kesto ja päivä, jota ennen uusintarokotus on annettava.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 ei säädetä aikajaksosta, joka on tarpeen immuniteetin muodostumiseksi raivotautia vastaan. Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi on aiheellista säätää aikajaksosta, jonka jälkeen raivotautirokotusta tai uusintarokotusta olisi pidettävä voimassa olevana.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 ja 8 artiklassa säädettyjen vaatimusten soveltamista raivotautirokotusta pidetään mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi voimassa olevana 21 päivän kuluttua siitä päivästä, jona rokotteen valmistajan määräämä rokotusohjelma ensimmäistä rokotusta varten siinä maassa, jossa rokotus annetaan, on saatettu loppuun.

Raivotautirokotusta pidetään kuitenkin voimassa olevana uusintarokotuksen päivästä alkaen, jos rokotus on annettu sen voimassaoloajan aikana, jonka aiemman rokotuksen valmistaja on ilmoittanut siinä maassa, jossa aiempi rokotus annettiin. Rokotusta pidetään ensimmäisenä rokotuksena, jos aiemman rokotuksen osoittava eläinlääkärintodistus puuttuu.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 7 päivästä helmikuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2054/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 14).


Top