Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0052

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E 425 (konjac) käyttöehtojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 178, 17.7.2003, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 92 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 92 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 89 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; Implisiittinen kumoaja 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/52/oj

32003L0052

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E 425 (konjac) käyttöehtojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 178 , 17/07/2003 s. 0023 - 0023


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/52/EY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,

direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E 425 (konjac) käyttöehtojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/2/EY(4) hyväksytään elintarvikelisäaineen E 425 (konjac) käyttö elintarvikkeissa tietyin edellytyksin.

(2) Komissio on väliaikaisesti keskeyttänyt elintarvikelisäainetta E 425 (konjac) sisältävien, minipikareihin pakattujen hyytelömakeisten saattamisen markkinoille, koska kyseiset makeiset on todettu vaarallisiksi niiden aiheutettua kolmansissa maissa useiden lasten ja vanhusten tukehtumiskuoleman.

(3) Eräät minipikareihin pakattujen hyytelömakeisten valmistajat ilmoittavat tuotteen ihmisten terveydelle aiheuttamasta riskistä pakkaukseen kiinnitetyllä varoituksella, jossa tuodaan esiin tuotteen lapsille ja vanhuksille aiheuttama riski.

(4) Kansallisia toimenpiteitä toteuttaneiden jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella voidaan todeta, että E 425-lisäainetta (konjac) sisältävät, minipikareihin pakatut hyytelömakeiset aiheuttavat hengenvaaran. Makeisten muodon ja koon lisäksi konjac-ainesosan kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat syynä siihen, että kyseiset makeiset aiheuttavat vakavan riskin ihmisten terveydelle.

(5) Puheena olevassa tapauksessa pakkausmerkinnässä annettava varoitus ei riitä ihmisten eikä etenkään lasten terveyden suojelemiseen.

(6) Lisäaineen E 425 (konjac) käytön edellytyksiä olisi muutettava niiltä osin kuin kyse on lisäaineen käytöstä hyytelömakeisissa minipikareihin pakatut hyytelömakeiset mukaan lukien.

(7) Direktiiviä 95/2/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 95/2/EY liitteessä 4 olevalla rivillä E 425 Konjac: i) Konjac-hartsi, ii) Konjac-glukomannaani oleva teksti "Elintarvikkeet yleensä (paitsi 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet)" tekstillä "Elintarvikkeet yleensä (paitsi 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet sekä hyytelömakeiset minipikareihin pakatut hyytelömakeiset mukaan lukien)".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 17 päivää tammikuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 124.

(2) EUVL C 85, 8.4.2003, s. 39.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. helmikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 19. toukokuuta 2003.

(4) EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/5/EY (EYVL L 55, 24.2.2001, s. 59).

Top