Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2113

Komission asetus (EY) N:o 2113/2001, annettu 26 päivänä lokakuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista

OJ L 283, 27.10.2001, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2113/oj

32001R2113

Komission asetus (EY) N:o 2113/2001, annettu 26 päivänä lokakuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista

Virallinen lehti nro L 283 , 27/10/2001 s. 0021 - 0021


Komission asetus (EY) N:o 2113/2001,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2001,

asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1987/2001(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksella (EY) N:o 2009/2001(3) avataan riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2) Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95(5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3) Erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on jätetty 19.-25. lokakuuta 2001 osana asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitettua tiettyihin kolmansiin maihin vietävän keskipitkäjyväisen kokonaan hiotun riisin ja pitkäjyväisen kokonaan hiotun A-riisin vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 271, 12.10.2001, s. 5.

(3) EYVL L 272, 13.10.2001, s. 17.

(4) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25.

(5) EYVL L 35, 15.2.1995, s. 8.

Top